VaihtoautotBlogitNauris.fiReseptitTV-ohjelmatTietovisatHoroskooppi

Sanan hylätä käännös suomi-englanti

 • abandon
  us
  Engagement does not mean abandoning principle. Periaatetta ei hylätä tämän sitoumuksen vuoksi. It is our duty not to abandon him. Emme saa hylätä häntä, se on velvollisuutemme. We are not about to abandon him with the end in sight. Emme aio hylätä häntä nyt, kun loppu jo häämöttää.
 • rule out
  Can you rule out us having the same problems at European level? Voitteko hylätä mahdollisuuden, että EU:n tasolla on samoja ongelmia? Nonetheless, I believe that in the Romanian case, they are an option which we should not rule out entirely. Uskon, ettei tätä välinettä pitäisi Romanian tapauksessa kuitenkaan hylätä kokonaan. As John Doe had an alibi, the police were able to rule him out as a suspect.
 • desert
  In addition, if we really want to set to work on achieving the EU 2020 objectives, we simply cannot afford to just desert people. Lisäksi, jos todella aiomme pyrkiä saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, emme yksinkertaisesti voi vain hylätä ihmisiä oman onnensa nojaan. They were marooned on a desert island in the PacificYou cant just drive off and desert me here, in the middle of nowhere.
 • discard
  It is immoral to just discard a source of energy: in my view, it is irresponsible to simply dismiss nuclear energy. On moraalitonta hylätä yksi energialähde: mielestäni on vastuutonta yksinkertaisesti hylätä ydinenergia. In Parliament we should have discarded the proposal immediately after the first reading, we should not have amended it. Meidän olisi parlamentissa pitänyt hylätä ehdotus heti ensimmäisen käsittelyn jälkeen eikä meidän ei olisi pitänyt tehdä siihen tarkistuksia. The Blue Card concept will allow the EU to pick out the best of the immigrants, on the principle of keeping the good ones and discarding the rest. Sinisen kortin käsitteen avulla EU voi valikoida maahanmuuttajien joukosta parhaat ja hylätä loput.
 • dismiss
  us
  It is immoral to just discard a source of energy: in my view, it is irresponsible to simply dismiss nuclear energy. On moraalitonta hylätä yksi energialähde: mielestäni on vastuutonta yksinkertaisesti hylätä ydinenergia. This is not a time to dismiss childcare but to increase quality, affordable childcare for all. Nyt ei ole oikea aika hylätä lastenhoitoa vaan lisätä kaikille tarjottavia laadukkaita ja kohtuuhintaisia lastenhoitopalveluja. To dismiss Europe as a project of the elite is, if you will pardon my saying so, simply unjustified. Suokaa anteeksi, että sanon näin, mutta on yksinkertaisesti perusteetonta hylätä unioni eliitin hankkeena.
 • forsake
 • overrule
  It means that the Council could overrule the agreement between Mrs Waddington and the German Presidency. Se merkitsee sitä, että neuvosto voisi hylätä rouva Waddingtonin ja puheenjohtajavaltio Saksan välisen sopimuksen. The line judge signalled the ball was in, but this was overruled by the umpire.
 • reject
  us
  We cannot reject any of these. Emme voi hylätä mitään niistä. The Commission should reject it. Komission pitäisi siis hylätä se. Two: we can reject the entire proposal. Toiseksi voimme hylätä koko ehdotuksen.
 • abdicate
  us
  to abdicate the throne, the crown, the papacyNote: The word abdicate was held to mean, in the case of James II, to abandon without a formal surrender
 • avoid
  us
  I try to avoid the company of gamblers.
 • can
  us
  Two: we can reject the entire proposal. Toiseksi voimme hylätä koko ehdotuksen. It is not something you can take or leave. Kyseessä ei ole asia, joka voidaan vain hyväksyä tai hylätä. On this basis, toys can be approved or rejected. Sen perusteella lelu voidaan hyväksyä tai hylätä.
 • desolate
  us
  a desolate isle; a desolate wilderness; a desolate housedesolate altarsHe was left desolate by the early death of his wife.
 • disallow
  The prisoners were disallowed to contact with a lawyer.The goal was disallowed because the player was offside.
 • disapprove
  She disapproves of rap music because of its sometimes aggressive lyrics.
 • discharge
  us
  The first is to approve and give discharge to the Commission, the second is to delay, and the third is to reject. Ensimmäinen on hyväksyä tilinpäätös ja myöntää komissiolle vastuuvapaus, toinen on lykätä päästöstä ja kolmas hylätä se. to discharge a prisonerto discharge a cargo
 • disown
  Lord Capulet and his wife threatened to disown their daughter Juliet if she didn’t go through with marrying Count Paris
 • disqualify
  My age disqualifies me for the position.The athlete was disqualified after performance-enhancing drugs were found in his hotel room.
 • ditch
  us
  A parliament that has self-respect does not ditch its traditional archiving system. Itseään kunnioittava parlamentti ei voi hylätä perinteistä arkistointijärjestelmäänsä. It is deeply regrettable that the United States administration, for purely electoral reasons, has decided to ditch the roadmap. On todella pahoiteltavaa, että Yhdysvaltojen hallitus on päättänyt hylätä etenemissuunnitelman pelkästään vaaleihin liittyvistä syistä. We nonetheless share the rapporteur’s view that, at present, we should not simply, , ditch such things as microwave communication. Olemme kuitenkin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä emme saisi hylätä mikroaaltotekniikan kaltaisia vaihtoehtoja.
 • doff
  The rustics doffed their hats at the clergy.Doff that stupid idea: it would never work.
 • exclude
  us
  All structures that try to exclude existing movements from the political debate, however controversial these may be, are objectionable. Meidän pitää hylätä kaikki rakenteet, jotka yrittävät sulkea nämä olemassa olevat suuntaukset julkisen poliittisen keskustelun ulkopuolelle, miten kiistanalaisia nämä suuntaukset sitten ovatkin. Instead of stimulating debate, they exclude from the outset various possibilities for energy choices and I feel they should be rejected so as to maintain the coherence of this report. Sen sijaan, että ne edistäisivät keskustelua, ne sulkevat pois heti alussa monta energiavaihtoehtoa, ja mielestäni ne täytyy hylätä, jotta mietinnön yhdenmukaisuus säilyisi. Again, these are common sense measures because they do not want to exclude groups of people, nor do they wish to further isolate regions that are already classified as less-favoured regions. Ehdotukset ovat järkeviä edelleen sen vuoksi, että niissä ei haluta hylätä mitään henkilöryhmiä eikä eristää lisää alueita, jotka ovat jo nyt heikoimmassa asemassa.
 • give up
  We must not give up the noble objectives adopted in the Lisbon Strategy. Emme saa hylätä Lissabonin strategiassa hyväksyttyjä jaloja tavoitteita. Because of their devotion to science, women should not give up their natural purpose of creating a family and being mothers. Naisten ei pitäisi hylätä luonnollista päämääräänsä perustaa perhe ja olla äitejä, jos he haluavat omistautua tieteelle. He was surrounded, so gave himself up
 • leave
  us
  It is not something you can take or leave. Kyseessä ei ole asia, joka voidaan vain hyväksyä tai hylätä. We must not leave it to Europe's opponents. Emme saa hylätä EU:ta sen vastustajille. In any event, we must not leave them standing by the wayside. Heitä ei pidä missään tapauksessa hylätä.
 • let down
  They let down the rope and I fastened it to the basket.I promised him I would meet him there, and I will not let him down.to let down tools or cutlery
 • lose sight of
  The soldier lost sight of the enemy.After he graduated from university he lost sight of his career goals.
 • remove
  us
  That is why we have to reject Amendment No 4, which would, in practice, have removed this specific requirement. Siksi meidän täytyy hylätä tarkistus 4, joka käytännössä olisi poistanut tämän erityisvaatimuksen. He removed the marbles from the bagThe President removed many postmasters
 • renounce
  We have no right to renounce European citizenship, even if we completely reject - as I do - the whole concept of such a thing. Meillä ei ole oikeutta hylätä unionin kansalaisuutta, vaikka torjumme täysin - kuten minä - koko käsitteen. It is simply not possible to abandon, to renounce, not only our European legislation but also our common criteria, on the basis of which we have been negotiating. On yksinkertaisesti mahdotonta hylätä, luopua paitsi eurooppalaisesta lainsäädännöstämme myös yhteisistä kriteereistämme, joiden perusteella olemme neuvotteluja käyneet. to renounce a title to land or to a throne
 • reprobate
  The reprobate criminal sneered at me.
 • scrap
  us
  Can you see that the emperor has no clothes and scrap this proposal? Huomaatteko, ettei keisarilla ole vaatteita? Voitteko hylätä ehdotuksen? It has, indeed, also been decided to scrap the proposed comitology procedure. Lisäksi on todellakin päätetty hylätä ehdotettu komiteamenettely. Our problem is how to do it because there are no amendments to scrap the line. Ongelmanamme on se, miten kohta voitaisiin hylätä, koska siitä ei ole esitetty tarkistuksia.
 • strand
  us
  Grand StrandJones pops up; thats going to strand a pair.strand of spaghetti
 • throw out
  It follows that, if you are in favour of transparency and fair competition, you cannot under any circumstances throw out that part of the directive. Jos kannattaa avoimuutta ja oikeudenmukaista kilpailua, ei voi missään tapauksessa hylätä kyseistä direktiivin osaa. Just throw out that pen if it doesnt write anymore.They decided to throw out the idea because it would have been too expensive.
 • turn down
  Should we support the compromise package, the common position, or turn down the proposal? Pitäisikö äänestää kompromissipaketin vai yhteisen kannan puolesta vaiko hylätä koko ehdotus? No member of the Eurozone, State or politician can turn down a request to join the Eurozone. Yksikään euroalueen jäsen, valtio tai poliitikko ei voi hylätä pyyntöä, joka koskee euroalueeseen liittymistä. At the same time, however, we do not want to turn down this opportunity to improve the situation for Europeans in legislative terms. Samaan aikaan emme kuitenkaan halua hylätä tätä tilaisuutta parantaa eurooppalaisten tilannetta lainsäädännön osalta.
 • bail on
 • bail out
  Once again, the industry got itself in trouble and government had to bail it out.Im going to bail out of class today.Im going to bail out of stocks and buy gold instead.
 • bounce
  us
  The tennis ball bounced off the wall before coming to rest in the ditch.He bounces nervously on his chair.He bounced the child on his knee.
 • decline
  us
  According to Article 43 paragraph 2 and Article 218 paragraph 6(a) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the European Parliament can either consent or decline to consent. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaan Euroopan parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. The dollar has declined rapidly since 2001My health declined in winter
 • eighty-six, 86
 • jilt
  us
 • repudiate
  us
  That is an expression I should like to repudiate. Se on ilmaus, jonka haluaisin hylätä.
 • To abandon, desert, leave (e.g. one's spouse, child).
 • To abandon, forsake (e.g. principles).
 • To disqualify (a sports result).
 • To fail, flunk (in a test at school).
 • To give up, dismiss (e.g. a thought).
 • To refuse, turn away (e.g. a person proposing or somesuch).
 • To reject, turn down (e.g. a plan).
 • toss aside
 • write off
  When Katya was injured, he wrote off the teams chances in the finals.

Sanan hylätä määritelmät

Katso myös

Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja