TV-ohjelmatReseptitHoroskooppiNauris.fiTietovisatVaihtoautotBlogit

Sanan merkitä käännös suomi-englanti

 • mark
  us
  This event must not be used as an alibi; it must mark the beginning of a real partnership. Se ei saa olla alibin vuoksi järjestetty tilaisuus, vaan sen pitää merkitä todellisen kumppanuuden alkua. It would be a good idea to mark journeys covered by the directive with a special European logo. Olisi hyvä ajatus merkitä direktiivin soveltamisalan mukaiset matkat erityisellä eurooppalaisella logolla. Marking out the playing field on which our economic policy is to develop is a vital task for us. Tärkein tehtävämme on merkitä pelikenttä, jolla talouspolitiikka pääsee kehittymään.
 • mean
  us
  So we know what this may mean. Me siis tiedämme, mitä se voi merkitä. So recession must not mean inaction. Siispä taantuma ei saa merkitä lamaantumista. However, realism cannot mean scepticism. Realismi ei kuitenkaan voi merkitä skeptisyyttä.
 • denote
  us
  The yellow blazes denote the trail.The tears denoted her true feelings."Pre-" denotes "before."
 • check
  us
  We take this responsibility seriously and call for compulsory labelling and for checks on irradiated products, in order to protect Europe's consumers. Sallikaa meidän kantaa tämä vastuu siten, että teemme päätöksen velvollisuudesta merkitä tuotteet säteilytettyjen tuotteiden valvomiseksi ja eurooppalaisen kuluttajan hyväksi. I dont know if she will be there, but its worth a check.checks and balances
 • designate
  to designate the boundaries of a countryto designate the rioters who are to be arrested
 • flag
  us
  It is also important that what independence means for us is not just having a President, a flag and a national anthem. Itsenäisyys ei puolestaan saa merkitä pelkästään sitä, että meillä on presidentti, lippu ja kansallislaulu. Please flag down a taxi for me.to flag an order to troops or vessels at a distance
 • implicate
  The evidence implicates involvement of top management in the schemeWhat did Nixons visit to China implicate for Russia?
 • imply
  us
  Women could be advised to consider them but that need not imply lower pay. Naisia voitaisiin kehottaa harkitsemaan kyseisiä aloja, mutta sen ei tarvitse merkitä pienempää palkkaa. It should imply, hopefully in practice too, a change of focus for the Bank. Sen pitäisi merkitä suunnan muutosta pankissa, ja sitä se toivottavasti myös merkitsee. The global dimension of data processing should not, however, imply a lowering of the level of protection for EU citizens. Tietojenkäsittelyn maailmanlaajuinen ulottuvuus ei saisi kuitenkaan merkitä EU:n kansalaisten suojelun heikentämistä.
 • label
  us
  How can we label such products? Miten nämä tuotteet voidaan merkitä? Not being able to label is an excuse. Se, ettei tuotteita voida merkitä, on tekosyy. These products are not properly labelled. Tuotteita ei merkitä asianmukaisesti.
 • letter
  uk
  us
  Perhaps you could note this in a suitable letter. Voisitteko merkitä tämän muistiin. There are twenty-six letters in the English alphabetI wrote a letter to my sister about my life
 • matter
  us
  For them, freedom of movement may be a matter of life or death. Heille vapaa liikkuvuus voi merkitä elämää tai kuolemaa. On another matter, Welsh cattle under 24 months of age cannot be labelled as Welsh under PGI legislation. Toiseksi walesilaista karjaa ei voida merkitä suojattua maantieteellistä merkintää koskevan lain nojalla walesilaiseksi ennen 24 kuukauden ikää. The European Union is determined to include this special angle on humanitarian matters on the agenda at international forums. Euroopan unioni on lujasti päättänyt merkitä tämän humanitaaristen kysymysten erityisnäkökohdan kansainvälisten foorumien esityslistalle.
 • name
  us
  Mr President, I would just like to say that my name does not need to be recorded. Arvoisa puhemies, halusin vain sanoa, ettei nimeäni tarvitse merkitä muistiin. Does this requirement to put crosses against the names of at least seven candidates now still apply? Pitääkö meidän edelleen merkitä rasti vähintään seitsemän ehdokkaan kohdalle? Above all, what should have been a gain in terms of public health and the environment now rings hollow, namely the substitution principle. Keskeisintä on kuitenkin se, että korvaamisperiaatteesta, jonka piti merkitä suurta edistysaskelta kansanterveyden ja ympäristön kannalta, on jäljellä pelkkä tyhjä kuori.
 • notate
 • note
  us
  The Commissioner can take note of that. Komission jäsen voi merkitä tämän muistiin. Please will you note that I voted in favour? Voisitteko merkitä muistiin, että äänestin puolesta? Perhaps you could note this in a suitable letter. Voisitteko merkitä tämän muistiin.
 • plot
  us
  The plot would have enabled them to get a majority on the boardThe assassination of Lincoln was part of a larger plotThey had plotted a robbery
 • portend
  Let it be known that the Rapture portends the End of Days.
 • record
  Can that be put into the record. Voidaanko tämä merkitä pöytäkirjaan? Would it be possible to record my presence here yesterday? Olisiko mahdollista merkitä minun olleen eilen paikalla? The record cannot show that this is a speech he would have made. Tätä ei näin ollen voida merkitä pöytäkirjaan hänen puheenvuorokseen.
 • register
  us
  Can the Council guarantee that demonstrators who were arrested and identified, but are not suspected of any criminal offence, will not be registered in the SIS? Voiko neuvosto taata, että niitä mielenosoittajia, jotka on pidätetty ja tunnistettu, mutta joita ei epäillä mistään rikoksesta, ei merkitä SIS-rekisteriin? It will be possible for very sensitive personal information, for example about political views, to be entered in Europol' s search register. Europolin etsintärekisteriin voidaan merkitä erittäin arkaluonteisia henkilötietoja, jotka koskevat esimerkiksi poliittista kantaa. In order to be approved for breeding in Sweden, a stallion must undergo an examination of its pedigree to be entered in the Swedish national register. Jotta ori voidaan hyväksyä siitoskäyttöön Ruotsissa, sille on tehtävä suorituskyvyn koe, jotta se voidaan merkitä ruotsalaiseen kantakirjaan.
 • signify
 • spell
  us
  Neither should this, to my mind, spell the painful end of muskrats. Tilanne ei saa mielestäni merkitä myöskään tuskallista loppua piisameille. I would certainly ask that this should not be allowed to spell disaster for business and agriculture in both jurisdictions. Pyytäisin todellakin, että tämän ei sallittaisi merkitä katastrofia liike-elämälle ja maataloudelle molemmilla lainkäyttöalueilla. They know that accession to the WTO will be a very mixed blessing for China and that for them, as small farmers, it could spell ruin. He tietävät, että WTO:hon liittyminen tulee olemaan hyvin kaksipiippuinen juttu Kiinalle, ja näille pienviljelijöille se voisi merkitä tuhoa.
 • symbolize
 • tag
  The tag was applied at second for the final outThe <title> tag provides a title for the Web pageThe <sarcasm> tag conveys sarcasm in Internet slang
 • tick off
  I ticked off Harry today because he announced he was present.I ticked three things off the list in my head, and had only four chores left to do.It really ticks me off when people dont use proper punctuation.
 • add up to
  Overall, these three mechanisms could add up to some ECU 9 to 10 billion of extra investment in Europe, and will be rapidly made available. Nämä kolme järjestelmää voisivat kokonaisuutena merkitä 9-10 miljardin ecun suuruisia lisäsijoituksia Euroopassa, ja ne perustetaan nopeasti. Increasing prices and frozen wages add up to hardship for the poorer families.
 • amount to
  I also explained our idea of what an ambitious round should amount to. Selitin myös ajatuksemme siitä, mitä kunnianhimoisen kierroksen tulisi merkitä. Freedom of expression in the media must not amount to infringement of the rights and freedoms of other people. Tiedotusvälineiden ilmaisunvapauden ei pidä merkitä joidenkin ihmisten oikeuksien ja vapauksien loukkaamista. Zbigniew Zaleski, I agree that trade must not amount to a kind of neocolonial theft of raw materials from developing countries. Hyvä Zbigniew Zaleski, olen samaa mieltä siitä, ettei kauppa saa merkitä kehitysmaille uuskolonialistista raaka-aineryöstöä.
 • be
  us
  Can that be put into the record. Voidaanko tämä merkitä pöytäkirjaan? Immigration ought to be inclusion. Maahanmuuton pitäisi merkitä mukaan ottamista. Not being able to label is an excuse. Se, ettei tuotteita voida merkitä, on tekosyy.
 • connote
  us
  Racism often connotes an underlying fear or ignorance.Poverty connotes hunger.
 • enter
  us
  In view of the many roll-call votes, I believe that can be entered later. Ottaen huomioon monet nimenhuutoäänestykset se voidaan luullakseni merkitä sinne jälkikäteen. However, it cannot be solely highly qualified workers who enter through this door. Tämä ei saa kuitenkaan merkitä sitä, että ainoastaan erittäin pätevät työntekijät pääsevät sisään tästä ovesta. It will be possible for very sensitive personal information, for example about political views, to be entered in Europol' s search register. Europolin etsintärekisteriin voidaan merkitä erittäin arkaluonteisia henkilötietoja, jotka koskevat esimerkiksi poliittista kantaa.
 • inscribe
  I inscribed the book with a message for Kate.I inscribed my name into the book.
 • intend
  us
  She had not intended the interpretation which has been made and I would appreciate it if this could be noted in the record of the House. Hänen sanojaan tulkittiin vastoin hänen tarkoitustaan, ja olisin kiitollinen, jos tämä voitaisiin merkitä parlamentin pöytäkirjaan. He intend to go to universityThey evidently intended some mischief
 • sign
  us
  I cannot rule out that I might have forgotten to sign in. En voi myöskään varmasti sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että olen unohtanut merkitä sen sinne. Mr President, I was present at yesterday's session but I forgot to sign in. Arvoisa puhemies, olin läsnä eilisessä istunnossa, mutta unohdin merkitä itseni läsnäololistaan. As rapporteur, I will put a plus sign in my voting list on two of those, and that is the amendment by the Greens and the amendment by Mrs Jäättenmäki of the ALDE. Esittelijänä aion merkitä äänestyslistaani kahden kohdalle plusmerkin, ja ne ovat vihreiden tarkistus ja ALDE-ryhmää edustavan Anneli Jäätteenmäen tarkistus.
 • stand for
  This should first of all stand for better service. Sen pitää merkitä ensisijaisesti sitä, että asiakkaita palvellaan paremmin. The abbreviation CIA stands for "Central Intelligence Agency".We wont stand for that type of behaviour.
 • symbolise

Sanan merkitä määritelmät

Esimerkit

 • Risti eliölajin nimen kohdalla merkitsee, että laji on kuollut sukupuuttoon.
 • Merkitse maksamasi laskut rastilla.
 • Sinä merkitset minulle kaikkea.
 • Tämä huomionosoitus merkitsee paljon.

Katso myös

Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja