ReseptitVaihtoautotHoroskooppiNauris.fiTietovisatBlogitTV-ohjelmat

Sanan alue käännös suomi-englanti

 • area
  us
  It is a peripheral area, an Objective 1 area. Se on syrjäinen alue, tavoitteen 1 alue. The transport area is a very critical one. Liikenteen osa-alue on hyvin kriittinen osa-alue. The fifth area is armed conflict. Viides alue on aseellinen selkkaus.
 • district
  us
  It is the poorest district in England but has no European Objective 1 funding because, statistically, it is measured with Hampshire. Se on Englannin köyhin alue, mutta se ei saa lainkaan Euroopan unionin tavoitteen 1 mukaista rahoitusta, sillä tilastollisesti se luokitellaan yhteen Hampshiren kanssa. This is because together they serve largely the same extensive hinterland, including the German Ruhr district, through which flows of cargo can constantly move from one port to another. Kilpailu on kovaa, koska ne palvelevat yhdessä samaa laaja takamaata, johon kuuluu myös Saksassa sijaitseva Ruhrin alue, josta tulevaa lastivirtaa kuljetetaan taukoamatta satamasta toiseen.The district of Almadén and its people, my compatriots, have lived for centuries from the mercury that was extracted from their mines, which are the largest for this metal in Europe and the world. Almadénin alue ja sen asukkaat, maanmieheni, ovat eläneet elohopeasta, jota on louhittu heidän kaivoksistaan, jotka ovat suurimmat elohopeakaivokset Euroopassa ja maailmassa.
 • region
  us
  That region deserves our firm commitment. Tämä alue ansaitsee vakaan tukemme. This region can find a solution as a region. Tämä alue kykenee löytämään ratkaisun alueena. We know how sensitive the region is. Tiedämme, miten herkkä tämä alue on.
 • domain
  us
  The king ruled his domain harshly.Dealing with complaints isnt really my domain: get in touch with customer services.His domain is English history.
 • compass
  us
  within the compass of an encircling wall
 • neighborhood
  us
  Our neighborhood was our only reason to exchange hollow greetings.He lives in my neighborhood.The fire alarmed the neighborhood.
 • extent
  us
  Mr President, West Africa provides examples of the extent to which this region is rent asunder. Arvoisa puhemies, Länsi-Afrikan esimerkit osoittavat, miten pahoin alue on revitty hajalle. In the past, of course, building regulations were, to some extent, a core domain of national autonomy. Aiemmin rakennussäännökset ovat tietysti olleet jossain määrin kansallisen toimivallan keskeinen alue. It is also a region where terrorist infiltration and drug trafficking are intertwined to a truly worrying extent. Se on myös alue, jossa terroristien soluttautuminen ja huumekauppa ovat kietoutuneet yhteen huolestuttavissa määrin.
 • field
  us
  Firstly, in the political field. Ensiksikin politiikan osa-alue. This is one field where rhetoric and action almost never meet. Tämä on sellainen alue, jolla sanat eivät juuri koskaan muutu teoiksi. If that were the case, the field of gender discrimination could be weakened as a result. Siinä tapauksessa sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskeva alue saattaisi heikentyä.
 • macula
 • oblast
  The Kaliningrad Oblast may represent an exception to this rule. Kaliningradin alue voi olla poikkeus tästä säännöstä.
 • personal space
 • planning area
 • reach
  us
  Only a very small number of European regions reached this goal. Vain muutama eurooppalainen alue saavutti tämän tavoitteen. And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States. Lisäksi laivastomme toiminta-alue on yhä paljon laajempi kuin monien muiden jäsenvaltioiden laivaston. The European Parliament should reach a common position and take steps to ensure that the entire region is not destabilised. Euroopan parlamentin pitäisi omaksua yhteinen kanta ja ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, ettei koko alue muutu epävakaaksi.
 • real estate
 • realm
  us
  That said, I do not think that the European Union will become a realm of freedom all of a sudden just because it has acceded to the convention. En kuitenkaan usko, että Euroopan unionista voi tulla vapauden alue aivan yhtäkkiä vain siksi, että se on liittynyt yleissopimukseen. In the realm of agriculture, unless the worst comes to the worst, we shall obtain codecision, and our system of financial planning has a substantial agricultural component. Ellei aivan hullusti käy, maatalouden alalla tulee voimaan yhteispäätösmenettely, ja rahoitussuunnittelujärjestelmässämme maatalous on merkittävä osa-alue.
 • sphere
  us
  I would say to the Commissioner that this is a sphere in which we, and also the Commission, as the Union’s executive body, must take action. Sanoisin arvoisalle komission varapuheenjohtajalle, että tämä on alue, jolla meidän, kuten myös komission Euroopan unionin toimeenpaneva elimenä, on toimittava. One inordinately important area of our cooperation is the transfer of know-how in the sphere of standards, quality and the convergence of our legal and institutional heritage. Yksi äärettömän tärkeä yhteistyön osa-alue on taitotiedon siirtäminen standardien ja laadun alalla sekä oikeudellisten ja institutionaalisten perintöjemme lähentäminen. However, this presupposes that it is understood that the Baltic region comprises the states of the Baltic together with their varying spheres of operation, including a northern dimension. Tämä edellyttää kuitenkin sen sisäistämistä, että Itämeren alue käsittää Itämeren alueen valtiot erilaisine piirteineen, myös pohjoisen ulottuvuuden.
 • territory
  us
  The Danube Region is a very specific and indisputably vast territory. ECR-ryhmän puolesta. - (CS) Tonavan alue on erityislaatuinen ja kiistatta laaja alue. The territory is protected by the Natura 2000 programme. Alue on suojeltu Natura 2000 -ohjelmassa. Now, why there is Spanish territory in Morocco is another story. Se, miksi Marokossa on Espanjaan kuuluva alue, on tietysti asia erikseen.
 • tract
  us
  an unexplored tract of seathe tract of speech
 • zone
  us
  Point one: Tibet must become a peace zone. Ensinnäkin: Tiibetistä on tehtävä rauhanomainen alue. There is a military exclusion zone on the Egyptian side. Egyptin puolella on armeijan alue. Yet I am hearing that the euro zone will be a zone of stability. Niinpä kuulen sanottavan: " Euroalueesta tulee vakaa alue."
 • ambit
  The European Union is turning its back here on its initial ambition to create a united European area. Euroopan unioni on nyt kääntämässä selkänsä alkuperäiselle tavoitteelleen luoda yhdentynyt eurooppalainen alue tällä alalla. The Union must show ambition for the sake of all its citizens when it comes to showing that it is an area of solidarity. Jos unioni haluaa osoittaa olevansa solidaarisuuteen perustuva alue, sen on osoitettava kunnianhimoa kaikille kansalaisilleen. This, in my opinion, is the yardstick against which we will be able to measure Europe' s true ambition and also the true modernity of the left. Tämä on se alue, jolla mitataan mielestäni unionin todellinen kunnianhimo ja myös vasemmiston todellinen uudenaikaisuus.
 • circuit
  us
  Having circuited the air.
 • environs (mon.)
 • Mediterranean
  So must the Mediterranean region. Välimeren alue on otettava huomioon jatkossakin. The Mediterranean is therefore destined to change rapidly. Välimeren alue muuttuu siis vääjäämättä nopeasti. The Mediterranean is the cradle of civilisation as we know it. Välimeren alue on meidän tuntemamme sivilisaation kehto.
 • quarter
  us
  An entity which accounts for almost a quarter of all world trade is obviously competitive. Alue, jonka osuus maailmankaupasta on melkein neljännes, on ilman muuta kilpailukykyinen. South Sudan is an area with approximately 10 million inhabitants, covering almost a quarter of the land area of Sudan as currently constituted and possessing about three-quarters of its oil reserves. Etelä-Sudan on alue, jolla asuu noin 10 miljoonaa asukasta ja joka kattaa lähes neljäsosan Sudanin tämänhetkisestä maa-alueesta; kolme neljäsosaa valtion öljyvarannoista sijaitsee Etelä-Sudanissa. a quarter hour; a quarter century; a quarter note; a quarter pound
 • reserve
  us
  That reserved area is the responsibility of the national postal administrations. Tämä varattu alue on kansallisten postihallintojen vastuulla. A certain reserved sector is essential to ensure that basic postal coverage also applies to rural areas. Postin järjestämiseen myös maaseudulla on tarpeen myös tietty varattu alue. The Danube is a nature reserve and must be protected to preserve its biodiversity, but it is also a protected area for leisure and tourism. Tonava on luonnon reservaatti ja sen biologista monimuotoisuutta on varjeltava, mutta se on myös suojeltu vapaa-ajan alue ja matkailualue.
 • yard
  us
  We now need to realise that what lies beyond the eastern border of the present European Union is not another planet but our own back yard. Meidän onkin nyt ymmärrettävä, että nykyisen Euroopan unionin itärajan toisella puolella oleva alue ei ole eri planeetta vaan oma takapihamme. I need to hedge a yard of yen.

Sanan alue määritelmät

Katso myös

Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja