TV-ohjelmatReseptitBlogitNauris.fiHoroskooppiTietovisatVaihtoautot

Sanan erottaa käännös suomi-englanti

 • separate
  These are not two separate things. Näitä kahta asiaa ei voi erottaa. We cannot separate one from the other. Niitä ei voida erottaa toisistaan. Russia cannot be separated from Europe. Venäjää ei voida erottaa Euroopasta.
 • dismiss
  us
  This House is empowered to dismiss the whole of the Commission. Parlamentilla on valtuudet erottaa komissio kokonaisuudessaan. The Court cannot be dismissed, and nor can it be held accountable. Tuomioistuinta ei voida erottaa, eikä sitä voida pitää tilivelvollisena. Of course it should be possible to dismiss a judge who commits a crime. Luonnollisesti rikkomuksen tehnyt tuomari on voitava erottaa.
 • distinguish
  us
  In industry, the main areas have to be distinguished. Teollisuudessa pitää erottaa kaksi suurta alaa. Yet how can we distinguish information from advertising? Mutta miten voimme erottaa tiedotuksen mainostamisesta? I would like to distinguish between the two time periods. Haluaisin erottaa toisistaan kaksi ajanjaksoa.
 • fire
  us
  We cannot fire the whole Commission. Emme voi erottaa koko komissiota. First, Hamas terrorists fired rockets, then Israel retaliated disproportionately, and once again it is difficult to distinguish between civilian and military casualties. Ensin Hamasin terroristit ampuivat raketteja, minkä Israel kosti suhteettomasti, ja jälleen kerran on vaikea erottaa siviili- ja sotilasuhrit toisistaan. We sat about the fire singing songs and telling tales
 • sever
  us
  Will the border arrangements be eased, or will the borders lead to a real and tangible division by separating ethnic groups and severing existing relations? Helpotetaanko rajamenettelyitä vai aiheuttavatko rajat todellisen ja konkreettisen esteen, joka erottaa etniset ryhmät toisistaan ja vaikeuttaa nykyisiä suhteita? Not only Mrs Corbey but also several other Members of this House have asked the question: is it possible to make a clear distinction between information and advertising? Jäsen Corbeyn lisäksi monet muutkin parlamentin jäsenet ovat kysyneet, onko mahdollista erottaa selkeästi toisistaan tiedottaminen ja mainostaminen. After he graduated, he severed all links to his family.
 • abrupt
  us
  The party came to an abrupt end when the parents of our host arrived
 • abstract
  It should not be abstracted from the debate about Europe’s crisis, it should be part of the answer to it. Sitä ei saa erottaa Euroopan kriisiä koskevasta keskustelusta, vaan sen on oltava osa siihen annettavaa vastausta. They refer to the cognitive capacity of human beings, their ability to understand, to abstract, to solve problems and apply knowledge. Ne viittaavat ihmisen kognitiiviseen kykyyn, taitoon ymmärtää, erottaa, ratkaista ongelmia ja soveltaa tietojaan. He was wholly abstracted by other objects.
 • appreciate
  us
  I appreciate your effortsYou must learn to appreciate timeIt is essential for the reader to appreciate how important this argument is.
 • can; () suspend
 • cashier
 • difference
  us
  How can we tell the difference? Miten voimme erottaa sen muusta viljasta? This should constitute the European difference. Tämän seikan pitäisi erottaa eurooppalainen toimintatapa muista. This is the point where a difference should be seen. Juuri nämä kaksi asiaa pitäisi erottaa toisistaan.
 • differentiate
  us
  How can you differentiate between these two issues? Miten nämä kaksi kysymystä voidaan erottaa toisistaan? Nevertheless, it is necessary to differentiate between intentional and accidental pollution. Tästä huolimatta on välttämätöntä erottaa tietoisesti tapahtuva saastuttaminen ja onnettomuuksista aiheutuva merialueiden pilaantuminen. With regard to events that have occurred in the past, I should like to differentiate between two situations. Viimeaikaisten tapahtumien osalta haluaisin erottaa toisistaan kaksi tilannetta.
 • discern
  us
  Mr President, in the EU area we can discern certain mega-trends in the field of energy. Arvoisa puhemies, EU-alueella voimme erottaa joitakin energia-alan megatrendejä. It is very difficult, however, to discern in the resolution, even one clearly stated guideline. Päätöslauselmasta on kuitenkin hyvin vaikea erottaa mitään selkeää toimintalinjaa. He was too young to discern right from wrong
 • disjoint
  to disjoint limbs; to disjoint bones; to disjoint poultry by carvinga disjointed speech
 • dissociate
  How can we even dissociate development from the environment? Kuinka kehitys ja ympäristö voidaan edes erottaa toisistaan? Social inclusion should not be dissociated from territorial cohesion. Sosiaalista osallisuutta ei pidä erottaa alueellisesta yhteenkuuluvuudesta. The basic concept of food sovereignty, which cannot be dissociated from food security, is not touched on. Elintarvikeomavaraisuuden peruskäsitettä, jota ei voida erottaa elintarviketurvasta, ei tarkastella.
 • disunite
 • divorce
  Sport cannot be divorced from politics. Politiikkaa ja urheilua ei vain voi erottaa toisistaan. Support for Yemen cannot be divorced from the issue of security. Jemenin tukemista ei voida erottaa turvallisuuskysymyksestä. However, it cannot be divorced from the realities of its citizens. Sitä ei kuitenkaan voida erottaa kansalaisten todellisuudesta.
 • draft
  using oxen for draft   shot forth an arrow with a mighty drafthe cast his net, which brought him a very great draftI have to revise the first draft of my term paper.
 • exclude
  us
  They are the backbone of the EU and cannot be excluded from the EU's common future. Se on EU:n selkäranka, eikä sitä voida erottaa EU:n yhteisestä tulevaisuudesta. The Association of South-East Asian Nations now threatens to exclude Burma from its members. Kaakkois-Aasian maiden järjestö uhkaa erottaa Burman joukostaan. Secret voting and the ability to exclude countries do, however, mean that a big step forward has nonetheless been taken. Salainen äänestys ja mahdollisuus erottaa valtioita merkitsevät kuitenkin, että on otettu aimo askel eteenpäin.
 • expel
  Greece clearly must be expelled from the euro area. Kreikka selvästikin täytyy erottaa euroalueesta. If China does not accept this, then we must expel China from the WTO! Jollei kiina tätä hyväksy, meidän on pakko erottaa Kiina WTO:sta! Should these countries not be the next to be expelled from the Human Rights Council? Eivätkö nämä maat pitäisi seuraavaksi erottaa ihmisoikeusneuvostosta?
 • expel; () expel
 • filter
  us
  He runs an email filter to catch the junk mailHes got no filter, and hes always offending people as a resultThe collection of cofinite subsets of ℝshould not be italicized is a filter under inclusion: it includes the intersection of every pair of its members, and includes every superset of every cofinite set.
 • out on one's ear
  If you are late one more time, you shall be out on your ear.
 • sack
  us
  That is why the Europe of Nations Group also wishes to sack Mr Santer's Commission today. Sen vuoksi myös Kansakuntien Eurooppa haluaa erottaa puheenjohtaja Santerin johtaman komission tänään. That is why the June Movement and the People's Movement wish to sack Mr Santer's Commission today. Sen vuoksi myös Kesäkuu-liike ja Kansanliike haluavat erottaa Santerin komission tänään. Instead, he ought to sack the people who do not give the elected representatives what they ask for. Hänen pitäisi pikemminkin erottaa sellainen henkilö, joka ei anna kansan valitsemalle henkilölle sitä, minkä kansa haluaa.
 • see the difference
 • serve notice
 • spot the difference
 • tell apart
  They are identical twins, and if they dress the same, everybody has trouble telling them apart
 • ark. (fire)
 • ax
  When they were come togedder, they axed off hym, sayinge: Master wilt thou at this tyme restore agayne the kyngdom of israhel?‘I axed him if he knowed the way and he said he had not fergitten the lay of the land.’
 • axe
  us
  His girlfriend/boss/schoolmaster gave him the axeA financial dealer has an axe in a stock that his buyers dont know about, giving him an advantage in making the most profitThe government announced its plans to axe public spending
 • can
  us
  How can we tell the difference? Miten voimme erottaa sen muusta viljasta? Three problem areas can be identified. Asiassa voidaan erottaa kolme ongelma-aluetta. How can you differentiate between these two issues? Miten nämä kaksi kysymystä voidaan erottaa toisistaan?
 • disassociate
  The services involved in providing control cannot be disassociated. Lennonvarmistukseen liittyviä palveluja ei voida erottaa toisistaan. I find it impossible to disassociate developments in Pakistan and Kashmir from those in Afghanistan. Minusta on mahdotonta erottaa Pakistanin ja Kashmirin tapahtumia Afganistanin tapahtumista. The report relates to inland waterway vessels, but I believe that this mode of transportation cannot be disassociated from the larger picture of transport by sea. Mietintö koskee sisävesialuksia, mutta mielestäni tätä liikennemuotoa ei voida erottaa vesiliikenteestä laajemminkin.
 • discharge
  us
  We do not want them to be separated, and we do not want to have to know about innumerable separate discharges. Emme halua erottaa näitä kahta, sillä emme halua joutua myöntämään lukemattomia erillisiä vastuuvapauksia.All Parliament can do is make the Commission mindful of its responsibilities and grant the Commission a discharge - or not, as the case may be - or in the last analysis dismiss the Commission. Parlamentti voi ainoastaan vaatia komissiota vastuuseen tai joko myöntää vastuuvapauden tai ei, tai äärimmäisessä tapauksessa erottaa komission. to discharge a prisoner
 • discriminate
  I do not believe that we should discriminate between ethanol and diesel, but we should encourage second-generation instead of first-generation. Meidän ei pidä kuitenkaan erottaa etanolia ja dieseliä toisistaan vaan suosittava toisen sukupolven polttoaineita ensimmäisen sukupolven polttoaineiden sijaan. Since he was colorblind he was unable to discriminate between the blue and green bottles.The law prohibits discriminating against people based on their skin color.
 • distill
  Firs distill resin
 • prescind
 • segregate
 • single out
  It would not be appropriate to single out specific areas in particular need of funding. Ei olisi asianmukaista erottaa erityisiä aloja, jotka ovat erityisesti rahoituksen tarpeessa. In particular, I want to single out action in the field of mental health as being of the utmost importance. Erityisesti haluan erottaa mielenterveyden alan toiminnan äärimmäisen merkittäväksi. It is entirely wrong to single out the Chinese, as our colleague from Cyprus did in what was a very emotional and illiberal speech. On aivan väärin erottaa kiinalaiset joukosta, kuten kyproslainen kollegamme teki erittäin tunteenomaisessa ja ahdasmielisessä puheessaan.
 • sunder
 • To apart), differentiate, distinguish.
 • To divide (jakaa).
 • To fire, force out; to expel.
 • To separate.
 • trace
  us
  Your cell phone company can put a trace on your lineAll of our chocolates may contain traces of nutsHe carefully traced the outlines of the old building before him.
 • ~ koulusta määräajaksi) suspend (~ koulusta pysyvästi (expel)

Esimerkit

 • Järki erottaa ihmisen eläimistä.
 • Erota nuo keskenään tappelevat toisistaan!
 • En erota niitä toisistaan.
 • Erotatko sitä?
 • En erottanut esineitä pimeässä.
 • Menin etuovelle ja erotin pientä savun hajua.
 • Jyvät erotetaan akanoista.
 • erottaa työstä, virasta, koulusta
 • Hänet erotettiin huonon käytöksen vuoksi.

Katso myös

Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja