Nauris.fiReseptitTietovisatVaihtoautotTV-ohjelmatBlogitHoroskooppi

Sanan johtaa käännös suomi-englanti

 • lead
  We know where that road leads. Me tiedämme, mihin se tie johtaa. Europe can lead by example here. Eurooppa voi johtaa tässä esimerkin avulla. This leads to unfair competition. Tämä johtaa vilpilliseen kilpailuun.
 • conduct
  How will you now conduct the dialogue? Miten aiotte nyt johtaa vuoropuhelua? It is not you who needs to conduct this discussion, Commissioner. Arvoisa komission jäsen, teidän ei tarvitse johtaa tätä keskustelua. Such a debate cannot always be conducted centrally from Brussels or Strasbourg. Tällaista keskustelua ei voida aina johtaa keskitetysti Brysselistä tai Strasbourgista.
 • derive
  us
  We must also avoid these being derived from GMOs. Niitä ei saa myöskään johtaa muuntogeenisistä mikro-organismeista. That is Lisbon's core strategy; that is what we have to work at, and once that is accepted, it is relatively straightforward to derive from it specific topics and definite demands. Se on Lissabonin ydinstrategia, jota meidän on pyrittävä toteuttamaan. Kun hyväksymme sen, on suhteellisen yksinkertaista johtaa siitä yksittäisiä teemoja ja konkreettisia vaatimuksia.
 • administer
  us
  We administered the medicine to our dog by mixing it in his food.administering to the sick
 • affiliate
  Our local TV channel is an affiliate of NBC.to affiliate the child to (or on or upon) one man rather than another
 • compel
  us
  Logic compels the wise, while fools feel compelled by emotions.
 • deduce
  us
  Up until 2006 the Commission should work on the basis of the realistic targets set and should deduce its financial needs from them. Komission pitäisi lähteä liikkeelle vuoteen 2006 mennessä toteutettavissa olevista tavoitteista ja johtaa niistä rahoitustarve. to deduce a part from the whole
 • facilitate
  us
  The lack of transparency leads to huge cost and time overruns, and it also facilitates bribery and corruption. Avoimuuden puute johtaa valtaviin kustannuksiin ja ajanylityksiin, ja tämä lisää myös lahjontaa ja korruptiota. They facilitate a better diet which will then translate into better physical shape and health. Niillä autetaan parantamaan ruokavaliota, mikä johtaa puolestaan parempaan fyysiseen kuntoon ja terveyteen. This will lead to a development deficit in other European regions. Policy which facilitates relocation thus damages social cohesion. Rahoitus johtaa kehityksen hidastumiseen Euroopan unionin muilla alueilla, eli toiminnan siirtoja edistävällä politiikalla heikennetään sosiaalista koheesiota.
 • front
  us
  The Labour Government in Britain is at the forefront, leading a campaign against drink-driving. Työväenpuolue on Britanniassa etualalla ja johtaa rattijuoppouden vastaista kampanjaa. We need a Commission President who is going to lead from the front in the debate on the new European Constitution. Tarvitsemme komissiolle puheenjohtajan, joka johtaa eturintamassa keskustelua Euroopan uudesta perustuslaista. I therefore believe that we must act on all possible fronts, not only to resolve the immediate crisis, but also to try to resolve its causes. Minusta tämä johtaa siihen, että meidän on toimittava kaikilla mahdollisilla rintamilla ei ainoastaan tällä hetkellä vellovan välittömän kriisin ratkaisemiseksi, vaan myös sen syiden ratkaisemiseksi.
 • headquarter
  It will be led by the supreme command of the Allied forces in Europe from its headquarters, SHAPE. Operaatiota johtaa puolustusliiton Euroopan-joukkojen ylin johto pääesikunnastaan SHAPE:sta. The operation's headquarters are in the United Kingdom, which is also new, and it is being led by a British naval officer, Rear Admiral Jones. Operaation päämaja - sekin on uusi - sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sitä johtaa Yhdistyneen kuningaskunnan merijalkaväen sotilas kontra-amiraali Jones. We therefore call for the setting-up of a permanent EU Operational Headquarters in Brussels, with the capacity to independently plan and conduct ESDP military operations. Kehotamme perustamaan Brysseliin pysyvän EU:n operatiivisen esikunnan, jolla on valmiudet itsenäisesti suunnitella ja johtaa ETPP:n sotilasoperaatioita.
 • manage
  us
  This conference must manage and organise the post-Kyoto phase. Konferenssin täytyy johtaa ja organisoida Kioton pöytäkirjan jälkeinen vaihe. Appropriate management of farms will result in carbon capture and greater food security. Maatilojen asianmukainen hoito johtaa hiilidioksidin talteenottoon ja elintarviketurvan paranemiseen. The EU has promised to take the lead in implementing this management programme. EU on luvannut johtaa tämän hallintaohjelman toimeenpanoa.
 • mastermind
  us
 • mean
  us
  That cannot be a means to peace. Tällainen hallitus ei voi johtaa rauhaan. What will this mean for my country, for example? Mihin tämä johtaa esimerkiksi oman maani osalta? I now understand what Tony Blair means by Labour leading in Europe. Ymmärrän nyt, mitä pääministeri Tony Blair tarkoitti sanoessaan, että Labour johtaa Eurooppaa.
 • rule
  us
  They say that 'the hand that rocks the cradle rules the world'. Sanotaan, että käsi, joka kehtoa keinuttaa, johtaa maailmaa. If enhanced cooperation became the rule, it might shatter the system. Usein sovellettuna tehostettu yhteistyö voisi jollain tasolla johtaa järjestelmän räjähtämiseen sirpaleiksi. If we start breaking that rule then it just creates chaos during the votes. Jos ryhdymme rikkomaan tuota määräystä, se johtaa vain kaaokseen äänestyksen aikana.
 • run
  us
  The President runs the country as his private property. Presidentti johtaa maata yksityisenä omaisuutenaan. This is no way to run the structural funds and no way to run a country. Rakennerahastoja ei voida johtaa tällä tavoin, kuten ei myöskään valtiota. He has been placed in an invidious position in running Thessaloniki. Hänet on asetettu epäkiitolliseen asemaan johtaa Thessalonikin keskusta.
 • supervise
  Without someone to supervise them, the group will lack direction
 • administrate
  The job is to administrate the network.
 • convey
  us
  The citizens of Europe share essential values and it is up to the politicians, you and I, to convey the European project. Euroopan kansalaisilla on yhteiset perusarvot, ja meidän poliitikkojen tehtävä on johtaa Euroopan yhdentymishanketta. Air conveys sound. Water is conveyed through the pipeto convey an impression; to convey information
 • head
  us
  The PVV asks itself where this is all heading. PVV haluaisi tietää, mihin tämä kaikki johtaa. The Swiss delegation is headed by Mrs Brigitta Gadient. Sveitsin valtuuskuntaa johtaa Brigitta Gadient. The Head of State and his entourage are ruling autocratically. Valtionpäämies seurueineen johtaa maata itsevaltaisesti.
 • in charge of
  He is going to be in charge of the anti-fraud drive! Hänen on siis määrä johtaa petostenvastaisia toimia! We oppose the very purpose of this institution, whoever is in charge of it. Vastustamme tämän toimielimen koko tarkoitusta, riippumatta siitä, kuka sitä johtaa. No one - neither the people of Europe, nor the President of the United States - knows who is in charge of Europe any more. Kukaan ei enää tiedä, kuka johtaa Eurooppa - eivät Euroopan kansalaiset sen paremmin kuin Yhdysvaltojen presidenttikään.
 • lead/experiment
 • lead/experiment2
 • master
  us
  We are setting up pilot projects whereby three or four universities from three or four countries will collaborate on the basis of a joint curriculum leading to a European Masters degree. Luomme parhaillaan pilottihankkeita, joissa 3-4 yliopistoa 3-4 valtiossa tekevät yhteistyötä sellaisen yhteisen opinto-ohjelman perusteella, joka johtaa eurooppalaiseen ylempään korkeakoulututkintoon. Mark Twain was a master of fictionShe has a master in psychology
 • preside
  Chile has its first woman president. Chileä johtaa maan historian ensimmäinen naispresidentti. Russia has a powerful president governing a phantom State. Venäjällä on vahva presidentti, joka johtaa olematonta valtiota. The President runs the country as his private property. Presidentti johtaa maata yksityisenä omaisuutenaan.
 • To deduce, conclude.
 • To guide, conduct, usher.
 • To lead, take, show sb the way to.
 • trace
  us
  A new super-state is being founded on falsehood and fantastic ideology, the origins of which can be traced back to previous totalitarian systems. Uutta supervaltaa rakennetaan valheelliselle ja mielikuvituksellisen ideologian perustalle, ja se voidaan johtaa aiemmista totalitaarisista järjestelmistä. Your cell phone company can put a trace on your lineAll of our chocolates may contain traces of nuts
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja