HoroskooppiTietovisatViihdeBlogitVaihtoautotReseptitTV-ohjelmat

Sanan poistaa käännös suomi-englanti

 • erase
  us
  Sometimes borders have to be first drawn in order to erase them. Joskus rajat on ensin vedettävä, jotta ne voidaan myöhemmin poistaa. My opinion is that these principles are fundamental principles of the European Union and therefore should not be erased. Mielestäni nämä periaatteet ovat EU:n perusperiaatteita, eikä niitä siksi pitäisi poistaa. Secondly, we must bear in mind that the institutions to which I have referred cannot erase the differences that exist between them. Toiseksi meidän on muistettava, että elimet, joihin viittasin, eivät voi poistaa niiden välisiä eroja.
 • delete
  us
  It deletes that from the report. PPE-ryhmä poistaa sen mietinnöstä. I would not like to delete the truth now. En haluaisi poistaa totuutta nyt. Thus, the eight day condition must be deleted. Siksi kahdeksan päivän sääntö pitää poistaa.
 • eject
  us
  The man started a fight and was ejected from the barAndrew was ejected from his apartment for not paying the rentIn other news, a Montreal man was ejected from his car when he was involved in an accident
 • exhaust
  us
  The water was exhausted out of the wellMoisture of the earth is exhausted by evaporationto exhaust a well
 • remove
  us
  It is time to stop and remove illegal settlements. On aika lopettaa ja poistaa laittomat asutusalueet. If it is not, may they be removed? Jos ei ole, voitaisiinko pallot poistaa? Technical barriers must be removed. Tekniset esteet täytyy poistaa.
 • strike
  us
  We would prefer to strike out recital 5 and we shall so vote. Meistä olisi parempi poistaa johdanto-osan 5 kappale, ja aiomme äänestää sen mukaisesti. Now, the Conservative group obviously wishes to strike any reference 'to the role played by the armed forces in these murders' from the joint resolution. Konservatiiviryhmä haluaa nyt ilmeisesti poistaa yhteisestä päätöslauselmasta kaikki viittaukset asevoimien osallisuuteen näissä murhissa. The crisis shows that we should strike the northern gas pipeline off the list of European Commission priorities in order to avoid a Russian monopoly in Europe. Kriisi osoittaa, että meidän pitäisi poistaa pohjoinen kaasuputki komission ensisijaisten toimien luettelosta, jotta Venäjän monopoliasema Euroopassa vältetään.
 • abstractHe was wholly abstracted by other objects.He abstracted out the square root function.
 • cancelBy the same token, and out of respect for the rule of law, I voted against the amendments which seek to cancel the additional part-sessions in Brussels. Koska noudatan lakia, äänestin myös niitä tarkistuksia vastaan, joiden tarkoituksena on poistaa Brysselin ylimääräiset istunnot. As for my British counterparts, I can no longer show them any respect because they surreptitiously tried to cancel all debates this evening within my own group. Brittikollegoitani en kuitenkaan voi enää lainkaan arvostaa, koska he yrittivät selkäni takana omassa ryhmässäni poistaa kaikki tämäniltaiset keskustelut. It would be logical either to extend the fund to those countries which in the foreseeable future will meet the criteria for monetary union or to cancel it completely as we recommend. Olisi loogista joko laajentaa rahasto myös näihin maihin, jotka tulevat täyttämään valuuttaunionin kriteerit näkyvissä olevassa tulevaisuudessa, tai poistaa se kokonaan, kuten me suositamme.
 • clear
  us
  It is clear that nothing can heal the grief. On selvää, että mikään ei voi poistaa surua. The point is clearly to eliminate driving licence tourism. Tarkoitus on selvästi poistaa ajokorttiturismi. Mr President, I should merely like to clear up a misunderstanding. . (NL) Arvoisa puhemies, tahtoisin ainoastaan poistaa erään väärinkäsityksen.
 • cut outElectronic commerce will cut out many middlemen. Sähköinen kaupankäynti poistaa monet väliportaat. I think this proposal is a daring move; it will make it easier to apply the principle of subsidiarity and cut out a lot of unwanted red tape. Minusta ehdotus on rohkea veto: se helpottaa toissijaisuusperiaatteen soveltamista ja poistaa paljon turhaa byrokratiaa. Cut out the letters and paste them on the poster.
 • defeat
  us
  The efforts of the PPE to delete the paragraph concerning nuclear free zones, including in the Middle East, was defeated. PPE-ryhmä ei onnistunut pyrkimyksissään poistaa ydinaseettomia vyöhykkeitä, myös Lähi-itää, koskeva kohta. I was pleased to see that attempts on the part of the communist and socialist left to remove the forthright condemnation of the Cuban dictatorship were defeated. Olin tyytyväinen siihen, ettei äänestyksessä hyväksytty kommunistisen ja sosialistisen vasemmiston yrityksiä poistaa päätöslauselmasta Kuuban diktatuurin suoraa tuomitsemista. One of the priorities must relate to the need to continue to put into place more innovative training programmes so that the evil of long-term unemployment can be defeated once and for all. Yhden ensisijaisista tavoitteista on koskettava useampien innovatiivisten koulutusohjelmien käyttöönoton edistämistä, jotta pitkäaikaistyöttömyys voitaisiin poistaa lopullisesti.
 • depriveCan the seven Italian radicals be deprived of their equal political status with other groupings? Voidaanko 7 italialaiselta radikaalilta poistaa heidän poliittinen tasa-arvoisuutensa muihin ryhmiin verrattuna? The role of public institutions is not to deprive people of responsibility for their decisions, but to ensure they have the information they need when making decisions. Julkisten elinten tehtävänä ei ole poistaa kansalaisilta vastuuta näiden omista päätöksistä, vaan varmistaa, että nämä saavat päätöksenteossa tarvitsemansa tiedot. The aim of the commercialisation of services, even of education, health and culture, is to deprive the working class and the people in general of many of their achievements gained over the century. Jopa koulutus-, terveys- ja kulttuuripalveluiden kaupallistamisen tavoitteena on poistaa monia työväenluokan ja yleisesti ottaen kansojen tällä vuosisadalla saavuttamia oikeuksia.
 • discontinue
  us
  They plan to discontinue that design.
 • dislodge
 • drop
  us
  Naturally, we cannot just drop one element and add another. Emme luonnollisestikaan voi vain poistaa yhtä osatekijää ja ottaa toista sijaan. rapporteur. - (NL) We want to drop the word 'neighbouring' because we want the Ombudsman to work with all European ombudsmen and ombudswomen. Haluamme poistaa sanat ”Turkin naapureina olevien”, koska haluamme oikeusasiamiehen tekevän yhteistyötä kaikkien eurooppalaisten oikeusasiamiesten ja oikeusasianaisten kanssa. As regards the exclusion of organs from the proposal, I reiterate that the Commission does not intend to drop the subject of organs from the agenda. Mitä tulee elinten jättämiseen ehdotuksen ulkopuolelle, toistan, ettei komission tarkoituksena ole poistaa elimiä asialistalta.
 • eviscerate
 • exciseHow long before the President of Parliament excises our right to vote in the plenary session? Mitenköhän kauan menee siihen, että parlamentin puhemies poistaa meiltä oikeuden äänestää täysistunnossa? Following the aim of the introduction of excise duties, analogically one ought also to abolish tobacco and fuel excise duties. Valmisteverojen käyttöönoton tavoitteen mukaisesti pitäisi vastaavasti poistaa myös tupakkatuotteiden ja polttoaineiden valmisteverot. Neither am I at all convinced that it is even desirable to eliminate differences in excise duty between Member States. En ole lainkaan vakuuttunut myöskään siitä, että on edes toivottavaa poistaa jäsenvaltioiden valmisteverotuksen väliset erot.
 • expelWe cannot expel a person from the Chamber and subsequently allow him to take part in votes and make use of his speaking time. Emme voi poistaa jotain henkilöä salista ja sallia hänen sen jälkeen osallistuvan äänestyksiin ja käyttävän puheenvuoroja. The Basque Government, headed by Mr Ibarretxe, wishes to discriminate against, to marginalise and to expel these Basque teachers from the administration. Juan José Markuartu Ibarretxen johtama baskihallitus haluaa syrjiä näitä baskiopettajia, syrjäyttää heidät ja poistaa heidät julkiselta sektorilta. He was expelled from school multiple times
 • expungeThis is a blemish which ought to be expunged. Se on kauneusvirhe, joka tulisi poistaa.
 • expurgate
  us
  The publisher decided to expurgate the love scene from the book, to make it more child-friendly.The publisher decided to expurgate the book, which meant removing the love scene.
 • extirpate
  us
  The cougar was extirpated across nearly all of its eastern North American range in the two centuries after European colonization
 • extract
  us
  This directive must also ensure that the new accession countries have the means to eradicate pollution from waste produced by extractions in the past. Tällä direktiivillä on lisäksi varmistettava, että uusilla jäsenvaltioilla on keinoja poistaa niitä ympäristöhaittoja, jotka johtuvat aikaisemmassa kaivostoiminnassa syntyneestä jätteestä. I used an extract of Hemingways book to demonstrate culture shock.extract of beef
 • get offGet off your chair and help me.Get off! Youre crushing me!Get your butt off your chair and help me.
 • kick
  us
  Did you kick your brother?He enjoyed the simple pleasure of watching the kickline kick.Kick the ball into the goal.
 • oust
  us
  The protesters became so noisy that they were finally ousted from the meeting.
 • pop
  us
  A much more radical plan is needed, however, if we are to experience a noticeable phasing out of harmful chemicals, including the highly toxic POPs. Tarvitsemme kuitenkin huomattavasti radikaalimman suunnitelman, jos aiomme todellakin poistaa haitalliset kemikaalit, myös erittäin myrkylliset POP-yhdisteet, vähitellen käytöstä. Listen to the pop of a champagne corkLunch was sandwiches and a bottle of pop.
 • strip
  us
  It will improve people's ability to strip paint safely without being exposed to dangerous, carcinogenic chemicals. Sillä parannetaan ihmisten mahdollisuuksia poistaa maalia turvallisesti altistumatta vaarallisille, syöpää aiheuttaville kemikaaleille. The first question relates to Mr Sharon's plans to remove the majority – not all so far, but the majority – of settlements in the Gaza Strip. Ensimmäinen kysymys liittyy Sharonin suunnitelmaan poistaa suurin osa – ei vielä kaikkia, mutta suurin osa – siirtokunnista Gazan kaistalta. The countries were in dispute over the ownership of a strip of desert about 100 metres wide.
 • uninstall

Sanan poistaa määritelmät

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2023 Ilmainen Sanakirja