HoroskooppiVaihtoautotNauris.fiTV-ohjelmatTietovisatBlogitReseptit

Sanan sopimus käännös suomi-englanti

 • agreement
  us
  Commissioner, an agreement is an agreement. Arvoisa komission jäsen, sopimus on sopimus. This other agreement is the interim agreement. Muu sopimus on väliaikainen sopimus. Basel is an international agreement. Baselin sopimus on kansainvälinen sopimus.
 • contract
  uk
  A contract is like a deal; a covenant is like a marriage. Sopimus on vain sovittu asia, ja liitto on kuin avioliitto. It was a failure of the contract we had for computerization. Kyse oli siitä, että tietokoneistamista koskeva sopimus epäonnistui. There should be a genuine contract between farmers and the EU. Maanviljelijöiden ja EU:n välillä pitäisi olla aito sopimus.
 • convention
  us
  Does it involve the Fourth Geneva Convention? Liittyykö neljäs Geneven sopimus tähän? This Convention is dated 1983. Tämä sopimus on vuodelta 1983. The Dublin Convention was signed in June 1990. Dublinin sopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 1990.
 • acceptance
  us
  the acceptance of a gift, office, doctrine, etc
 • accord
  us
  But the accord is not perfect. Mutta sopimus on epätäydellinen. the accord of light and shade in paintingThe Geneva Accord of 1954 ended the French-Indochinese War
 • appointment
  us
  The agreement between Mr Yeltsin and the Duma on the appointment of Mr Primakov has halted the crisis, at least for the moment. Jeltsinin ja duuman aikaansaama sopimus Primakovin nimittämisestä pysäytti kriisin, ainakin väliaikaisesti. The Treaty has now entered into force and this means above all that the future Commission President and the European Parliament have a greater role in the appointment of the Commission. Sopimus on tullut voimaan, ja se johtaa nyt ennen kaikkea siihen, että tulevan komission puheenjohtaja ja Euroopan parlamentti osallistuvat voimakkaammin komission nimittämiseen. His appointment was deemed suitable
 • arrangement
  us
  Subject: Consultation arrangements and Berne Convention Aihe: Kuulemismenettelyt ja Bernin sopimus However, a Doha deal does not preclude bilateral WTO-plus arrangements. Dohan sopimus ei kuitenkaan sulje pois kahdenvälisiä WTO+-sopimuksia. Only such an arrangement will ensure that our citizens get the service that they really deserve. Vain tällainen sopimus takaa, että kansalaisemme saavat ansaitsemaansa palvelua.
 • bargain
  us
  Will you keep your side of that bargain which says this Treaty is dead? Pidättekö kiinni sopimuksen omasta puolestanne, jonka mukaan sopimus on kuollut? to buy a thing at a bargainAt that price, its not just a bargain, its a steal
 • concurrence
 • covenant
  us
  A contract is like a deal; a covenant is like a marriage. Sopimus on vain sovittu asia, ja liitto on kuin avioliitto. A contract is between me and you - separate selves - but a covenant is about us - collective belonging. Sopimus tehdään minun ja sinun - kahden erillisen yksilön - välillä, mutta liitossa on kyse meistä - kollektiivisesta siteestä. The euro is not only a currency; it is a political covenant, demonstrating the EU's ability to be united in diversity. Euro ei ole ainoastaan rahayksikkö, se on poliittinen sopimus, joka osoittaa EU: n kyvyn olla moninaisuudessaan yhtenäinen.
 • deal
  us
  We have a deal, and it must be honoured. Meillä on sopimus, ja sitä pitää noudattaa. Nice is difficult; the Merkel deal is impossible. Nizzan sopimus on hankala, mutta Merkelin sopimus on mahdoton. The deal was sealed in December 2008. Sopimus sinetöitiin joulukuussa 2008.
 • ehto
 • kansainvälisessä politiikassa) convention treaty
 • kaupallinen) contract
 • pact
  However, this pact has failed to work so far. Kyseinen sopimus ei ole kuitenkaan toiminut tähän saakka. Therefore, this social pact is very important. Sen takia sosiaalinen sopimus on erittäin tärkeä. A European social pact and a social and environmental pact. Eurooppalainen sosiaalinen sopimus sekä sosiaali- ja ympäristösopimus.
 • puolustussopimus) pact
 • sopimuskohta) stipulation
 • treaty
  us
  The Treaty, the new Treaty for Europe. Sopimus, uusi sopimus Euroopalle. The treaty in force is the Treaty of Nice. Voimassa oleva perussopimus on Nizzan sopimus. This Charter is in the Treaty. Perusoikeuskirja on yhtä kuin sopimus.
 • undertaking
  us
  I am confident: we have an undertaking from the majority of the political groups. Suhtaudun tähän luottavaisesti: onhan meillä sopimus, johon suurin osa poliittisista ryhmistä on sitoutunut.Consequently, I returned yesterday from the World Social Forum in Porto Alegre bearing a specific undertaking I am prepared to defend in this House. Sen tähden saavuin Porto Alegressa pidetystä Maailman sosiaalifoorumista mukanani havainnollinen sopimus, jonka puolesta puhun täällä. As the foundation of the European Union, the Treaty of Rome is history's most successful undertaking in terms of encouraging people to live together. Rooman sopimus on Euroopan unionin perustana historian onnistunein hanke, sillä siinä on kannustettu ihmisiä elämään yhdessä.
 • accession
  us
  Before the Finnish-Austrian-Swedish accession you had the Maastricht Treaty. Ennen Suomen, Itävallan ja Ruotsin liittymistä oli Maastrichtin sopimus. Accession of the European Community to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) ( Sopimus Euroopan yhteisön liittymisestä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) ( a kings accession to a confederacy
 • accommodation
  Thirdly, there is the agreement to allow the use of Structural Funds resources for accommodation projects. Kolmanneksi on tehty sopimus rakennerahastovarojen käytöstä mukauttamishankkeisiin. This agreement is a balanced and reasonable accommodation which recognizes the different values and cultures on the island of Ireland. Tämä sopimus on tasapuolinen ja kohtuullinen sovitteluratkaisu, jossa tunnustetaan Irlannin saarella vallitsevat eri arvot ja kulttuurit.
 • articles
  us
  An agreement pursuant to Articles 24 and 38 of the European Union Treaty would not be an appropriate solution. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklan nojalla tehty sopimus ei ole asianmukainen ratkaisu.
 • compact
  It is a sop to fans, stitched up with the CFO, and a cosy compact in changing rooms. Tämä on lohdutuspalkinto faneille, jotka CFO on pettänyt, ja pukuhuoneessa tehty itsekäs sopimus. Finally, I believe that the European Union is both entitled and obliged to play a major part in ensuring the success of the post-Bonn compact. Lopuksi totean, että uskon Euroopan unionilla olevan oikeus ja velvollisuus vaikuttaa merkittävästi siihen, että Bonnin jälkeinen sopimus onnistuu. a compact laptop computer
 • compromise
  uk
  us
  I believe the agreement is a good compromise. Uskon, että sopimus on hyvä kompromissi. Lastly, ACTA must not compromise access to generic medicines. Lopuksi totean, ettei ACTA-sopimus saa vaarantaa geneeristen lääkkeiden saatavuutta. The Lisbon Treaty was a very difficult compromise for all parties involved. Lissabonin sopimus oli erittäin vaikea kompromissi kaikille osapuolille.
 • contracts
  uk
 • contractual
  The agreement strengthens the already close ties between the European Union and Serbia, and creates a contractual relationship between the two parties. Sopimus vahvistaa Euroopan unionin ja Serbian jo ennestään tiiviitä yhteyksiä ja luo osapuolten välille sopimussuhteen. So the establishment of appropriate contractual relationship starting with the Interim Agreement is a key step in such a policy of engagement. Näin ollen asianmukaisen sopimussuhteen luominen, jonka ensiaskel on väliaikainen sopimus, on keskeinen askel tällaisen suhteiden lähentämiseen tähtäävän politiikan tiellä. The legislative proposal also aims at contractual interoperability; one contract for each user, and valid throughout Europe, would certainly be a good thing. Tämän lainsäädäntöehdotuksen tavoitteena on myös sopimukseen perustuva yhteentoimivuus: kullakin käyttäjällä on yksi sopimus, joka on voimassa kaikkialla Euroopassa, mikä on ilman muuta hieno asia.
 • convenant
 • courtesy
  us
  Please extend them the courtesy of your presence.I offered them a ride simply as a courtesy.They call this pond a lake by courtesy only.
 • indenture
  Though age may creep on, and indenture the brow
 • kansainvälisessä politiikassa) convention (valtiosopimus (treaty)
 • kaupallinen (contract)
 • puolustussopimus (pact)
 • settlement
  us
  There will be a decisive settlement. Sen myötä saadaan ratkaiseva sopimus. EU-Morocco agreement establishing a dispute settlement mechanism ( Riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskeva sopimus EU:n ja Marokon välillä ( This settlement is not and cannot be considered interim; it is permanent. Tämä sopimus ei ole väliaikainen eikä sitä saa sellaisena pitää; se on pysyvä.
 • sopimus jostain toisen sopimuksen ehdona (stipulation)
 • stipulation
  No international agreement or legal stipulation obliges the Commission to propose the customs rate instead of the green rate for customs tariffs. Mikään kansainvälinen sopimus tai mikään oikeudellinen velvoite ei pakota komissiota ehdottamaan meille tullikurssia vihreän kurssin sijaan tullimaksuja laskettaessa. The stipulations of the contract wont allow you to do that.If I lend you my car, my only stipulation is that you fill up the gas tank before returning it.

Esimerkit

 • Sopimuksessa sitoudutaan noudattamaan sopimuksen ehtoja.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja