ReseptitVaihtoautotTV-ohjelmatTietovisatViihdeHoroskooppiBlogit

Sanan sopia käännös suomi-englanti

 • fit
  us
  Nor is this a one-size-fits-all directive. There is scope here for various national choices. Kyseessä ei ole myöskään direktiivi, jonka pitäisi sopia sellaisenaan kaikille, vaan tilaa on monenlaisille kansallisille vaihtoehdoille. Your work should also fit well with the communication announced in Parliament by Commissioner Diamantopoulou yesterday. Työnne tulisi myös sopia hyvin yhteen komission jäsen Diamantopouloun eilen parlamentissa esittelemän komission tiedonannon kanssa. Obviously, there has to be a discussion in NATO about how this system should fit into other systems that NATO intends to develop. Ilmeisesti Natossa on käytävä keskustelua siitä, miten järjestelmän pitäisi sopia muihin järjestelmiin, joita Nato aikoo kehittää.
 • suit
  us
  That might suit the EU's expansionist agenda, but it will not defeat terrorism. Se saattaisi sopia EU:n laajentumiseen pyrkivään ohjelmaan, mutta sillä ei kukisteta terrorismia. However, these should be resolved by national measures, not by catch-all EU proposals which perhaps suit certain countries, but may be unsuitable in other Member States. Ne pitäisi kuitenkin ratkaista kansallisilla toimenpiteillä eikä EU:n yleisluonteisilla ehdotuksilla, jotka saattavat sopia joillekin maille mutta olla sopimattomia toisille jäsenvaltioille. Nick hired a navy-blue suit for the wedding
 • agree
  us
  You agree with this, I know for a fact. Tiedän kyllä erittäin hyvin, että aiotte sopia tästä asiasta. Reduction in price would be very difficult to agree. Hinnan alentamisesta olisi hyvin vaikea sopia. Let us actually raise our vision and get this agreed. Meidän täytyy nostaa katseemme ylös ja sopia tästä asiasta.
 • compromise
  uk
  us
  I am broadly in agreement with this proposal, and I think that a compromise should be possible on one point. Yhdyn keskustelun aiheena olevan ehdotuksen keskeisiin seikkoihin ja uskon, että eräässä asiassa ratkaisusta voidaan sopia. Adoption of the 2011 budget testifies to the fact that it is possible to agree a compromise in the European Union. Vuoden 2011 talousarvion hyväksyminen osoittaa sen, että Euroopan unionissa voidaan sopia kompromisseista. Let me stress that we are not putting a package to the candidates and telling them to take it or leave it: acceptable compromises are clearly possible. On syytä korostaa, että emme esitä neuvottelukumppaneillemme ehdotusta, joka pitäisi "ottaa tai jättää", vaan että kompromisseista on varmasti mahdollista sopia.
 • agreement
  us
  I am sorry, but no agreement can override the Rules of Procedure. Olen pahoillani, mutta mitään ei voida sopia työjärjestyksen vastaisesti. But we can have an agreement on regulatory issues which are outside Article 34. Voimme kuitenkin sopia 34 artiklan ulkopuolisista sääntelyasioista. I hope that this can now be agreed in accordance with the agreement that has been made. Toivon, että tästä voidaan nyt sopia tehdyn sopimuksen mukaisesti.
 • arrange
  us
  Why is it then that those arrangements cannot be made with other countries? Miksi näistä järjestelyistä ei siis voida sopia muiden maiden kanssa? Mr Wohlfart, you can, of course, arrange a meeting with Mrs Hulthén afterwards. Joka tapauksessa, herra Gahrton, voitte sopia myöhemmin tapaamisesta rouva Hulthénin kanssa. At Helsinki, we may at last agree on some general guidelines for such arrangements. Helsingissä voitaneen sopia ainakin järjestelyjen yleisistä suuntalinjoista.
 • be alright with somebody
 • be good for
 • be suitableIt is also unclear what technologies could be suitable for replacing nuclear power plant capacities. Epäselvää on myös, mitkä teknologiat voisivat sopia parhaiten ydinvoimaloiden kapasiteetin korvaamiseen. It may be suitable for an election where there are several candidates, but certainly not for renewing a Vice-President's mandate. Se voi sopia äänestykseen, jossa valitaan useita ehdokkaita, mutta ei todellakaan varapuhemiehen mandaatin uusimiseen.
 • behove
 • bespeakto bespeak a calm hearing; I bespeak your patience in advanceThis act bespeaks his kindness
 • comportto comport with an injuryThe new rules did not seem to comport with the spirit of the club.She comported herself with grace.
 • fit inObviously, there has to be a discussion in NATO about how this system should fit into other systems that NATO intends to develop. Ilmeisesti Natossa on käytävä keskustelua siitä, miten järjestelmän pitäisi sopia muihin järjestelmiin, joita Nato aikoo kehittää. That may fit in well with the prevailing neo-liberal ideology, but then the protection does not amount to much and those who break the rules are not hindered in continuing their bad practices. Tämä saattaa sopia hyvin vallalla olevaan uusliberalistiseen ideologiaan, mutta suojelulla ei silloin ole juurikaan merkitystä eikä sääntöjä rikkovia estetä jatkamasta huonoja käytäntöjä. the plug fits in the socket
 • fit the bill
 • fix
  us
  I regret that we could not reach an agreement with the Council to fix this in one reading. Pahoittelen sitä, että emme päässeet neuvoston kanssa yhteisymmärrykseen, jotta olisimme voineet sopia asiasta yhdessä käsittelyssä. Today, it is already possible for farmers to enter into a contract with the industry, with the dairy, for a certain volume at a fixed price. Maataloustuottajat voivat jo nykyisin sopia meijeriteollisuuden kanssa tietyn määrän toimittamisesta kiinteään hintaan. The recent decision of the Ministers of Finance to fix parities, on the very day the list of participatory countries is set, is a step in this direction. Valtiovarainministerien äskettäinen päätös sopia pariteeteista samana päivänä, jolloin lyödään lukkoon euron käyttöön osallistuvien maiden lista, liittyy tähän pyrkimykseen.
 • go
  us
  I think that the green bonds referred to in paragraph 67 would be very good for this purpose. Mielestäni 67 kohdassa mainitut vihreät joukkovelkakirjat voisivat sopia oikein hyvin tähän tarkoitukseen. Agreement on this point is good, but we reject any attempts to unilaterally abolish this protection. Tästä asiasta on hyvä sopia, mutta vastustamme kaikkia pyrkimyksiä poistaa tämä suoja yksipuolisesti. Liberalising sectors is good but it must go hand in hand with obligations to provide services of general interest. Alojen vapauttaminen on hyvä asia, mutta sen pitää sopia yhteen yleisesti hyödyllisten palvelujen velvoitteiden kanssa.
 • make
  us
  Mr President, it is not very easy to make an appointment with my plumber. Arvoisa puhemies, ei ole yksinkertaista sopia tapaamista putkiasentajani kanssa. So we have no changes to make to the agenda, assuming we can agree on that. Meidän ei siis tarvitse tehdä mitään muutoksia esityslistaan, mikäli voimme sopia asiasta keskenämme. It must establish political control of the economy and make democratic supervision the norm. Siinä täytyy sopia poliittisesta talouden ohjailusta ja tehdä demokraattisesta valvonnasta normi.
 • make upHe can make up the time next weekI plan to make up for my failed midtermCuba took limited free market-oriented measures to alleviate severe shortages of food, consumer goods, and services to make up for the ending of Soviet subsidies
 • settle
  us
  I believe it is essential that we settle conflicts satisfactorily in this area. Luulen, että on välttämätöntä sopia tämän alan konfliktit rauhanomaisesti. Other amendments cover minor issues that could better be settled in the framework of the implementing rules. Muut tarkistukset koskevat vähemmän tärkeitä asioita, joista voidaan sopia paremmin täytäntöönpanosääntöjen yhteydessä. It is still impossible to settle on one allocation method, be it grandfathering or auctioning, even within our group. On edelleen mahdotonta sopia edes omassa ryhmässämme yhdestä jakamismenetelmästä, olipa kyseessä sitten perittyjen oikeuksien järjestelmä tai huutokauppa.
 • settle sth
 • sit
  us
  After a long day of walking, it was good just to sit and relax.I asked him to sit.The temple has sat atop that hill for centuries.
 • sopia yhteen) match
 • stipulateSecondly, it stipulates that the conditions for participation are the subject of an agreement between the contracting parties to the EEA Agreement and the applicant country. Toiseksi sen mukaan jäsenyyden ehdoista tulee sopia Eta-sopimuksen osapuolten ja toisaalta jäsenehdokasvaltion välillä.
 • strike
  us
  But I see politics as an attempt to even things out, as an effort to strike a balance. Pidän politiikkaa kuitenkin yrityksenä sopia asioista ja pyrkimyksenä luoda tasapainoa. Please strike the last sentenceA bullet struck him
 • to make an agreement
 • tryst
  us
 • tuck
  us
  Tuck in your shirt. I tucked in the sheet. He tucked the $10 bill into his shirt pocketThe sofa tucks nicely into that corner. Kenwood House is tucked into a corner of Hampstead HeathThe diver tucked, flipped, and opened up at the last moment

Sanan sopia määritelmät

Esimerkit

 • Asiastahan on sovittu, siitä löytyy mustaa valkoiselta.
 • Pääsimme yhteisymmärrykseen ja sovimme asiasta.
 • Sorkkarauta sopii koirankopin hajottamiseen.
 • Miekka sopii hyvin tuppeen ja irtoa helposti tarvittaesa.
 • Palikkatestissä neliö ei sovi pyöreään reikään.
 • Nämä housut sopivat hyvin jalkaan, ovat jopa väljät.
 • Se sopii kuin nenä päähän.
 • Puku sopii kuin valettu.
 • Avaimen kolot sopivat tarkoin lukon haittoihin.
 • Miekka sopii hyvin tuppeen eikä ainakaan solahda pois.
 • Tämä paita sopii silmieni väriin.
 • Se sopii huonosti taustaansa.
 • Mustat housut ja vihreä paita sopivat yhteen.
 • Sopiiko sinulle, että ulkoilutan koiran vasta illalla?
 • Kyllä, mutta sopiikohan se koiralle.
 • Maanantai sopii minulle hyvin.
 • Olemme sopineet äitisi kanssa ja yritämme tulla toimeen.

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Tietosuoja   Evästeasetukset   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2024 Ilmainen Sanakirja