HoroskooppiTietovisatTV-ohjelmatBlogitVaihtoautotReseptitNauris.fi

Sanan tutkia käännös suomi-englanti

 • investigate
  us
  Perhaps we ought to investigate. Ehkä asiaa olisi syytä tutkia. Will the Commission investigate urgently? Aikooko komissio tutkia asian pikaisesti? That is a matter we should certainly investigate. Tätä asiaa meidän pitäisi todella tutkia.
 • research
  us
  There is a need for further research into FAS. Sikiön alkoholioireyhtymää on tarpeen tutkia lisää. Research into long-term damage is particularly important. Pitää etenkin tutkia vahingollisuus pitkällä tähtäimellä. It is expensive to research and try out alternative methods. On kallista tutkia ja kontrolloida vaihtoehtoisia menetelmiä.
 • study
  us
  We will begin a study on this before the end of the year. Asiaa aletaan tutkia ennen vuoden loppua. Only an expert could study it and understand it. Menettelyä voi tutkia ja ymmärtää ainoastaan asiantuntija. The Commission will carefully study this interesting report. Komissio aikoo tutkia tarkasti tämän mielenkiintoisen raportin.
 • explore
  us
  However, there are possibilities and we would like to explore them. Mahdollisuuksia on kuitenkin olemassa, ja haluamme tutkia niitä. There are also other possibilities which can be explored. On myös muitakin mahdollisuuksia, joita voimme tutkia. It certainly merits being explored to see if we can move forward. Sitä on ainakin syytä tutkia lähemmin, jotta nähdään, voidaanko sen pohjalta edetä.
 • examine
  us
  We can examine it and give a written answer. Voimme tutkia asiaa ja antaa teille kirjallisen vastauksen. We should examine this path carefully. Meidän pitäisi tutkia huolellisesti Kiinan valitsemaa tietä. We have to examine situations case by case. Meidän täytyy tutkia tilanteet tapauskohtaisesti.
 • canvass
  to canvass a district for votes; to canvass a city for subscriptionsto canvass the votes cast at an election; to canvass a district with reference to its probable vote
 • probe
  They launched a probe into the cause of the accident.Insert the probe into the soil and read the temperature.If you probe further, you may discover different reasons.
 • case
  us
  We have to examine situations case by case. Meidän täytyy tutkia tilanteet tapauskohtaisesti. In any case, there is no harm in finding this out. Ei ole kuitenkaan missään tapauksessa haitaksi tutkia asiaa. It has been said that I promised to look into the case. On todettu minun luvanneen tutkia tätä asiaa.
 • check
  us
  It would be interesting to do a check how many actually do. Olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka moni näin tekee. We shall ask for that to be checked and you will receive a written answer. Annamme tutkia asian, ja te saatte sitten vielä kirjallisen vastauksen. Documents disappear; the information is not there, and we cannot check anything. Asiapaperit katoavat; ne ovat kadonneet, emmekä voi tutkia enää mitään. Syyllisetkin ovat kadonneet.
 • delve
  us
 • inspect
  us
  For example, it is now possible for the Ombudsman to inspect files. Nykyään oikeusasiamies voi esimerkiksi tutkia tiedostoja. They are also banned from monitoring developments and carrying out inspections in the country. Samalla on kiellettyä seurata tai tutkia tilanteen kehittymistä maassa. It also shows that the Commission should also be given more resources to investigate quality control and inspection of these dangerous sites. Se osoittaa myös, että komissiolle pitäisi lisäksi antaa enemmän resursseja tutkia näiden vaarallisten laitosten laadunvalvontaa ja tarkastamista.
 • notice
  us
  We shall look into the matter and see what can still be done at such short notice, and I will keep you informed. Aiomme tutkia asiaa nähdäksemme, mitä on vielä tehtävissä näin lyhyessä ajassa. Pidän teidät ajan tasalla. We noticed this when we had to investigate the Flechard affair, which, as it happens, has still not been sorted out. Havaitsimme sen, kun meidän piti tutkia Flechardin tapausta, jota muuten ei vieläkään ole selvitetty läheskään loppuun. He took no notice of the changes, and went on as though nothing had happened
 • observe
  us
  Thousands of citizens have disappeared, and it is worrying that the Algerian authorities have not permitted UN observers to investigate this situation. Tuhannet kansalaiset ovat kadonneet, ja huolestuttavaa on, että Algerian viranomaiset eivät ole sallineet YK:n tarkkailijoiden tutkia tilannetta. I have also issued instructions to my services to examine the possibility of the Commission's sending a mission to inspect and observe seal hunting during the 2007 hunting season. Olen antanut yksiköilleni määräyksen tutkia mahdollisuutta, että komissio lähettäisi tarkastusryhmän tutkimaan ja tarkkailemaan hylkeenpyyntiä vuoden 2007 pyyntikauden aikana. From this vantage point we can observe the behavior of the animals in their natural habitat
 • peruse
  us
  A file sharer gets his computer searched and all his private information perused. Tiedostoja jakaneen henkilön tietokone ja kaikki hänen yksityiset tietonsa saatetaan tutkia perinpohjaisesti.
 • scan
  us
  She scanned the passage carefully but could not find what she was looking forscan a photographPencil doesnt scan very well
 • scope
  us
  The Commission certainly has no authority to explore the scope for sharing spectrum with military uses. Komissiolla ei todellakaan ole valtuuksia tutkia mahdollisuuksia taajuuksien jakamiseen sotilaskäytön kanssa. This means that we must ascertain what scope we have for providing assurances in response to the concerns raised. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee tutkia, mitä varmistautumisen mahdollisuuksia meillä on ottaen huomioon tämän huolestuneisuuden. The possibilities of widening the scope of the Rome Convention on the law applicable to the commercial field should also be analysed. Pitää myös tutkia mahdollisuuksia laajentaa Rooman yleissopimusta sovellettavasta laista koskemaan kaupallisia asioita.
 • scrutinize
  Mr President, at the heart of the work of any Parliament is the duty to scrutinize, revise and improve draft legislation. Arvoisa puhemies, parlamenttien keskeisenä tehtävänä on tutkia yksityiskohtaisesti, tarkistaa ja parantaa ehdotettua lainsäädäntöä. If you have unanimity in an enlarged Union of 20 or so Member States, there will be no decisions for anybody to scrutinize and control. Jos tulevassa noin 20 jäsenvaltion unionissa asioista päätetään yksimielisesti, ei ole päätöksiä, joita tutkia ja valvoa. There is a view that it needs to be as wide as possible so that the highest safety standards can be monitored, scrutinized and agreed over that wide area. Erään näkemyksen mukaan sen on oltava mahdollisimman laaja, jotta korkeimpia turvallisuusstandardeja voidaan tarkastella ja tutkia tarkoin ja jotta niistä voidaan sopia tällä laajalla alueella.
 • search
  us
  We do not just want to search, we also want to find. Emme halua pelkästään tutkia, vaan me haluamme myös löytää jotakin. A file sharer gets his computer searched and all his private information perused. Tiedostoja jakaneen henkilön tietokone ja kaikki hänen yksityiset tietonsa saatetaan tutkia perinpohjaisesti. Customs could search the MP3 players, mobile telephones and laptops of any citizen suspected of having illegally downloaded a file. Tulliviranomaiset voisivat tutkia kenen tahansa kansalaisen MP3-soittimen, matkapuhelimen ja sylimikron, mikäli häntä epäillään tiedoston laittomasta lataamisesta.
 • sift
  us
 • sound
  us
  The intention is not to put Albania under the microscope, but to promote sound and efficient management. Tarkoituksena ei ole tutkia Albaniaa erityisellä suurennuslasilla vaan edistää tervettä ja tehokasta hallintoa. The role of the Court is to examine all Community revenue and expenditure to see whether it has been spent in a lawful and regular manner and whether financial management has been sound. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on tutkia kaikki yhteisön tulot ja menot ja selvittää, onko rahat käytetty laillisesti ja asianmukaisesti ja onko varainhoito ollut moitteetonta. He was safe and sound.
 • vet
  The FBI vets all nominees to the Federal bench.
 • anatomize
 • assay
 • check out
  Be sure to check out of the hotel before noonIm done shopping, so Ill go check out nowHe checked his favorite mystery out for the twenty-third time
 • con
  pros and consWere getting a loft con done next year.
 • look into
  Can the Commission look into this matter urgently? Voisiko komissio tutkia tätä asiaa kiireellisesti? It has been said that I promised to look into the case. On todettu minun luvanneen tutkia tätä asiaa. The Commission should look into two issues more closely. Komission pitäisi tutkia kahta seikkaa tarkemmin.
 • scour
  us
  He scoured the burnt food from the panto scour a horseIf a lamb is scouring, do not delay treatment
 • scrutinise
  Scrutinise Greece, Spain and Portugal, but not my country. Kreikkaa, Espanjaa ja Portugalia voidaan rauhassa tutkia, mutta ei kotimaata. Very many applications can be picked out and closely scrutinised. On mahdollista valita hyvin monia soveltamistapoja ja tutkia ne tarkoin. The Commission’s powers to scrutinise new national rules were strengthened. Komission valtuuksia tutkia uusia kansallisia sääntöjä tiukennettiin.
 • see
  us
  It certainly merits being explored to see if we can move forward. Sitä on ainakin syytä tutkia lähemmin, jotta nähdään, voidaanko sen pohjalta edetä. The Commission will look into these issues and see what is feasible. Komissio aikoo tarkastella näitä asioita ja tutkia, mitä voidaan tehdä. Will the Council examine that project to see what lessons can be drawn? Aikooko neuvosto tutkia tätä hanketta nähdäkseen, mitä siitä voisi oppia?
 • sleuth
 • to examine, investigate
 • to research
  It is expensive to research and try out alternative methods. On kallista tutkia ja kontrolloida vaihtoehtoisia menetelmiä. . What will make us more competitive, more effective and more productive is our ability to research, innovate and create. . Juuri kykymme tutkia, innovoida ja luoda tekee meistä kilpailukykyisempiä, tehokkaampia ja tuottavampia. It is high time for us not only to research and promote alternative renewable energy technologies, but also to implement them more widely. Nyt on korkea aika paitsi tutkia ja edistää uusiutuvaa energiaa käyttäviä vaihtoehtoisia tekniikoita myös soveltaa niitä nykyistä laajemmin.
 • trace
  us
  This will be a useful, effective measure to prevent, detect, investigate and prosecute terrorists and other criminals, and to trace their assets. Tämä on hyödyllinen ja tehokas väline, jolla voidaan estää ja paljastaa terroristien ja muiden rikollisten toimet, tutkia niitä, panna asianosaiset syytteeseen ja jäljittää heidän varojaan. Your cell phone company can put a trace on your lineAll of our chocolates may contain traces of nuts
 • turn over
  Turn over the box and look at the bottom.They turned over the evidence to the authorities.They can turn over about three hundred units per hour.
 • winnow
  us
  They winnowed the field to twelve.They winnowed the winners from the losers.They winnowed the losers from the winners.

Sanan tutkia määritelmät

 • perehtyä johonkin asiaan, ottaa jostakin selvää
 • harjoittaa tieteellistä tutkimusta

Esimerkit

 • Tutki potilas onnettomuuspaikalla vaatteita riisumatta.
 • Tutkittuaan potilaan lääkäri päättää tarvittavista hoitotoimenpiteistä.
 • CERNissä tutkitaan ydinfysiikkaa.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja