Sanan range käännökset englanti-suomi

 • kantama
  Nyt kantama on 1 300 kilometriä, mikä ei ole vähäinen asia. Now we have a range of 1 300 km, which is no little matter. Omalla kotiseudullani Bracknellissä on maailmankuulu keskipitkän kantaman sääennustekeskus. In my own region, we have in Bracknell the world-renowned medium-range weather forecasting centre. Ongelmaksi muodostuu, jos he jatkavat Taepodong-ohjuksen testaamista, jonka kantama on noin 4 000-6 000 kilometriä. The problem will be if they continue to test the Taepodong, which will have a range of something between 4 000 and 6 000 kilometres.
 • asettaa
  Meidän on näin ollen hyödynnettävä täysimääräisesti niitä varoja, jotka Euroopan unioni voi asettaa käyttöön kriisitilanteissa. We accordingly need to take advantage of the full range of resources that the Union can harness in crisis situations. Olisi hyvin vaikea asettaa tällaisille laajoille ja yleisille päämäärille ja näin monille erilaisille kysymyksille määrällisesti mitattavia tavoitteita. It would be very difficult to set quantifiable targets on such broad and general objectives and on such a wide range of issues.
 • vaihteluväli
  Millaiset vaihteluvälit komissio vastaisuudessa hyväksyy? Which ranges will be accepted by the Commission in future? Toisin sanoen euron arvo pysyisi samalla historiallisella vaihteluvälillä, vaikka se laskisi vielä 23 prosenttia tai nousisi 188 prosenttia. In other words, the euro could stay within its historic trading range and happily now either fall by a further 23% or rise by 188%. Sovellettavien yleisten tasojen vaihteluväli on nykyisin 15-25 prosenttia, mikä riittää takaamaan sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan. The deviation between standard rates applied currently ranges between 15% and 25% and is sufficient to guarantee the correct operation of the internal market.
 • ääniala
  Pekka on tenori ja hänen äänialansa on B2-D5.
 • ampumarata
 • arvojoukko
 • etäisyys
 • haarukka
  Millainen haarukka tässä viimeksi mainitussa tapauksessa, ja mille ajanjaksolle se lasketaan? If it is to be the latter, what will the range be and over what period will it be calculated? Keskustelemme täällä tänään ainoastaan kussakin 15 jäsenvaltiossa sovellettavan arvonlisäverojärjestelmän yleisestä verokannasta, jonka olisi sijoituttava tiettyyn haarukkaan 15-25 %: n välille. We are talking here today quite simply about defining a band of between 15 % and 25 % as the range for the normal minimum and maximum VAT rates to be applied by Member States. Säästö on haarukassa 2000–2500 euroa.
 • hallita
  EU:n koheesiopolitiikan välineitä hallitaan yhteisellä kehyksellä, joka kattaa niin strategiset suuntaviivat kuin maksut ja kertomusten toimittamisen. The instruments of EU cohesion policy are managed in a common framework that ranges from the strategic guidelines to payments and the submission of reports. Kuka hallitsee valtiota?Tasavallassamme ylintä hallintoa hoitaa valtioneuvosto yhdessä tasavallanpresidentin kanssa voimassa olevien lakien mukaisesti.
 • harjoitusalue
 • järjestää riviin järjestää jonoon
 • kulkea jonkin läpi
 • kulkea jonkin yli
 • laajuus
  Kun otetaan huomioon EIP:n toiminnan laajuus, toimintaa koskevan tiedon olisi oltava saatavilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä. Given the range of the EIB’s work, information on it should be available in all of the Community’s official languages. Jotta onnistuisimme tässä, HVK:n laajuus pitäisi mielestämme rajata Amsterdamissa käsittelemättä jääneiden asioiden "siistimiseen" sekä pieneen määrään muita kysymyksiä. In order to achieve this, we believe that the scope of the IGC should be restricted to "tidying up" the outstanding points from Amsterdam, plus a small range of other issues. Uuden suojelualueen laajuus on 500 hehtaaria.
 • laidun
  Munivia kanoja on saatava pitää ainoastaan tilavissa laidun- ja häkkikanaloissa. Laying hens must be kept exclusively in spacious, free-range bird houses. Sanoitteko, että 66 prosenttia tuotannosta tapahtuisi nykyisin laidunkanaloissa? Did you say that 66% of production is now free-range? Tietyillä vuoristoalueilla laiduntaminen kuitenkin vaarannetaan tuomalla alueille uudelleen petolajeja ja hoitamalla huonosti niiden kantoja. In certain mountain ranges, however, pastoralism is being put at risk by the reintroduction of predatory species, and the poor management of their populations.
 • laidunmaa
 • levinneisyysalue
  Toivon, että pääsemme levinneisyysalueen valtioiden kanssa kompromissiratkaisuun. I hope that we can find a compromise solution with the range states. Afrikanleijonaa koskevan ehdotuksen tieteelliset perustelut ovat heikot, ja levinneisyysalueen valtiot, joiden alueella leijonapopulaatio on vakaa tai kasvaa, vastustavat sitä voimakkaasti. The proposal on the African lion is scientifically weak and is strongly opposed by the range states where the lion population is stable or increasing. Lajien levinneisyysalueet muuttuvat merkittävästi, mistä seuraa, että jotkut lajit ovat vakavassa vaarassa erityisesti pohjoisilla alueilla. The range of distribution of species is changing considerably, as a result of which some species are at serious risk, especially in the northern regions.
 • liesi
 • luokka
  Tähän luokkaan kuuluvat myös Taiwanin suhteita koskevat huolenaiheet. Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category. Väestönkehityksen suuntaukset ovat sellaisia, että nuoreen ikäluokkaan kuuluu vähemmän ihmisiä ja vanhempaan ikäluokkaan enemmän ihmisiä, ja meidän täytyy tarkastella näitä muutoksia. The demographic trends are such that there are fewer people in the younger age range and more in the older age range and we must look at these changes. On todennäköistä, että kotimaani alueen Border, Midlands ja Western bruttokansantuote osuu jälleen 75-100 prosentin luokkaan. It is likely that the BMW (Border, Midlands and Western) region in my country will once again fall within the 75% to 100% EU GDP range.
 • olla kotoisin esiintyä
 • olla linjassa jonkin kanssa olla rivissä
 • peitto
  Vuodevaatteista peitto on se millä lämpöisyyttä säädellään.Pressu on kuorman ja tavaran peitto.Tiedonsiirtoverkon peitto kattaa nyt koko kunnan alueen.
 • peittoalue
 • purjehtia jonkin suuntaisesti
 • purjehtia jotakin pitkin
 • sijoittaa
  Se, että lisäeläkejärjestelmien hoitajat voivat vapaasti sijoittaa erilaisiin välineisiin, lisää koko sijoitussalkun turvallisuutta. Allowing supplementary pension scheme managers the freedom to invest in a diverse range of instruments increases the security of the overall investment portfolio. Joukot on sijoitettu Kabulin lähistölle ja maan rauhallisempiin pohjoisosiin.Sijoitin erääseen rahastoon.
 • sijoittaa asettua
 • tulla pannuksi järjestykseen tulla luokitelluksi
 • ulottuma
  Onko meillä kuitenkaan minkäänlaisia takeita siitä, että se ei käytä monopoliasemaansa hyväkseen hinnoitellakseen e-kirjat tavallisten kansalaisten ulottumattomiin? However, what guarantee would we have that they would not use monopoly power to price these books above the range of ordinary citizens? Ne haittaavat ravintolisien vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa, ja tämän vuoksi suuri valikoima tuotteita on nyt kuluttajien ulottumattomissa. These impede the free circulation of food supplements within the European Union, and can deprive consumers from access to a wide range of these products.
 • vaeltelu
 • vaihdella
  Kaikilla muilla aloilla saa valmistaa ja kuluttajat voivat ostaa tuotteita, joiden pakkauskoot voivat vaihdella vapaasti. All sectors may manufacture, and consumers may purchase, products within a potentially infinite range of sizes. Se voi vaihdella henkisestä ja fyysisestä perheväkivallasta nuorten pakkoavioliittoihin ja muihin väkivaltaisiin käytäntöihin. It can range from psychological and physical abuse within the family to forced marriage at a young age and other violent practices.
 • väli
  Tampereen ja Helsingin välillä on 173 kilometrin matka.Liina putosi patterin ja seinän väliin.joulun–uudenvuoden väli
 • valikoima joukko
 • vuorijono talojono
 • vuoristo
  Tiedämme myös, että vuoristoilla on vaikutusta. We also know that mountain ranges have a role to play. Siitä ei ole epäilystäkään, etteikö korkean vuoriston ylittämisestä Euroopan unionissa aiheutuisi ongelmia. There is no doubt that crossing the great mountain ranges of the European Union is a problem. Itävaltaa koskeva kysymys liittyy Alppeihin, mutta tilanne on vastaavanlainen muillakin vuoristoalueilla, kuten Pyreneillä. The Austrian question relates to the Alps but the situation is similar in other mountain ranges such as the Pyrenees too.

Sanan range määritelmät

 • A line or series of mountains, buildings, etc
 • Selection, array
 • An area for practicing shooting at targets
 • The distance from a person or sensor to an object, target, emanation, or event
 • Maximum distance of capability (of a weapon, radio, detector, fuel supply, etc
 • An area of open, often unfenced, grazing land
 • The set of values which a function can obtain
 • The length of the smallest interval which contains all the data in a sample; the difference between the largest and smallest observations in the sample
 • The scale of all the tones a voice or an instrument can produce
 • The geographical area or zone where a species is normally naturally found
 • An aggregate of individuals in one rank or degree; an order; a class
 • The step of a ladder; a rung
 • A bolting sieve to sift meal
 • In the public land system, a row or line of townships lying between two succession meridian lines six miles apart
 • To travel ; to roam, wander.
 • To exercise the power of something over something else; to cause to submit , .
 • To bring into a specified position or relationship with something else.
 • }} Of a variable, to be able to take any of the values in a specified range
 • To classify
 • To form a line or a row
 • To be placed in order; to be ranked; to admit of arrangement or classification; to rank
 • To set in a row, or in rows; to place in a regular line or lines, or in ranks; to dispose in the proper order
 • To place among others in a line, row, or order, as in the ranks of an army; usually, reflexively and figuratively, to espouse a cause, to join a party, etc
 • To be native to, or live in, a certain district or region
 • To separate into parts; to sift
 • To sail or pass in a direction parallel to or near
 • Of a player, to travel a significant distance for a defensive play

Esimerkit

 • We sell a wide range of cars
 • We could see the ship at a range of five miles
 • One can use the speed of sound to estimate the range of a lightning flash
 • This missiles range is 500 kilometres
 • Jones has good range for a big man
 • std::for_each  calls the given function on each value in the input range
 • to range the fields
 • The variable x ranges over all real values from 0 to 10
 • to range plants and animals in genera and species
 • The front of a house ranges with the street.
 • The peba ranges from Texas to Paraguay.
 • to range the coast
Selvä! Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, liikenteen tilastointiin ja mainosten kohdentamiseen. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

IlmainenSanakirja.fi

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainensanakirja.fi on täysin ilmainen Internet-sanakirja, josta löytyy 14 miljoonaa käännöstä. Sanakirja toimii hienosti myös puhelimella ja tabletilla!

Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä
 
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2017 Ilmainensanakirja.fi