TV-ohjelmatViihdeVaihtoautotBlogitReseptitHoroskooppiTietovisat

Sanan out käännös englanti-suomi

 • ulosVaarallista nestettä valui ulos. The dangerous liquid poured out. Te olette nyt kaikki ajaneet itsenne ulos. These have all now driven themselves out. Ranskan armeija ulos Norsunluurannikolta! Get the French army out of Côte d'Ivoire!
 • paljastaaTänään Euroopan parlamentilla on ainutlaatuinen tilaisuus esittää ja paljastaa parhaat puolemme. Today, Parliament has a unique opportunity to bring out and reveal our most positive attributes. Avoin hallinto tekee useimmat petos- ja lahjontatapaukset erittäin vaikeiksi toteuttaa ja erittäin helpoiksi paljastaa. An open administration makes most cases of fraud and corruption very difficult to carry out and extremely easy to detect. Meidän mielestämme kyseiset toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta voimme torjua hyväksikäyttöä ja paljastaa laittoman työnteon. We believe these measures to be necessary, not least so as to combat exploitation and bring undeclared work out into the open.
 • paloNyt voimme luojan kiitos havaita, että palo alkaa vähitellen sammua itsestään. Thank God the fire is now gradually beginning to burn out by itself. Näyttää siltä, että palo on sammutettu, mutta rahoitusjärjestelmämme perustat horjuvat edelleen. The fire appears to have been put out, but the foundations of our financial system are still shaky. Djerbassa turisteja vastaan suunnattu isku osoittaa, miten lähelle meitä tämä palo on jo edennyt. The attack carried out on Djerba, which was aimed at tourists, shows us how close the flames have already got to our front doors.
 • poisOnko se poikkeamista pois yhteisistä arvoista? Is it an opt-out from those shared values? Näin päästään pois köyhyydestä. Here is the way out of poverty. Tekstistä tämä on kuitenkin jätetty pois! However, here it has been cut out!
 • poissaSalmonellan pitäminen poissa vaatii maalta paljon. Keeping salmonella out demands a lot of a country. Meidän olisi pidettävä politiikka poissa urheilusta; meidän pitäisi pitää Nicolas Sarkozy poissa Pekingistä. We should keep politics out of sport; we should keep Mr Sarkozy away from Beijing. Painopiste olisi asetettava siihen, miten ihmiset saadaan pidettyä poissa. The whole emphasis on keeping people out has to be addressed.
 • ulkonaUlkona on jäistä - se on vaara. It is icy out there - that is a hazard. Samaan aikaan ei voi olla sekä sisällä että ulkona. You cannot be in it and out of it at the same time. Niillä luodaan EU:n johtama linnoitus siirtolaisten pitämiseksi ulkona. They create an EU-controlled fortress to keep out immigrants.
 • avoimesti homoseksuaalinen
 • ei paikalla
 • erotteluYmmärrän, että tämä erottelu halutaan tehdä, mutta alueen alusten on tietysti suoritettava kumpikin tehtävä. I understand that there is a desire to introduce this distinction, but ships in the area will naturally have to carry out both missions. Lisäksi muiden kuin irlantilaisten EU:n kansalaisten puolisoiden erottelu karkottamispäätösten antamista varten rikkoo EU:n lainsäädäntöä, jossa kielletään kansalaisuuteen perustuva syrjintä. Furthermore, singling out the spouses of non-Irish EU nationals for the issuing of deportation orders is contrary to EU legislation which bans discrimination based on nationality. Kesäisin pojat olivat erottelulla ja keksit heiluivat, kun virran kuljettamia puita ohjattiin oikeisiin karsinoihin.
 • ihanSen takia luvut eivät ole ihan täsmällisiä. That is why things do not always balance out. Tässä voisi käyttää ilmausta "ihan pilvessä", ja haluan äänestää ehdotusta vastaan. That would be "far out" of place! Moreover, it is something I shall be voting against. Aika ei ole ihan vielä lopussa, sillä häkkikanaloiden täydelliseen kieltoon on vielä vuosi aikaa. The time has not run out quite yet - there are still twelve months to go before the practice is to be completely banned.
 • ilmestynytValitettavasti tämä barbaarinen käytäntö on ilmestynyt EU:hun niistä maista jatkuvasti kasvavan maahanmuuttovirran vuoksi, joissa sitä harjoitetaan säännöllisesti. Unfortunately this barbaric practice has manifested itself within the EU due to the steady stream of immigration from countries where it is carried out regularly.
 • julkaistuMaassa on julkaistu Coming out Straight. In this country, Coming out Straight. Tätä kertomusta ei ole vielä julkaistu ja tuotu yleisön saataville. This report has yet to be published and put out into the public domain. Tiedätte ehkä, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on juuri julkaistu selvitys aiheesta. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK.
 • kaukanaEuroopan unioni laahaa vuodesta toiseen kaukana USA:n perässä. Year in year out, the European Union continues to lag far behind the United States of America. Jätän sen teidän pääteltäväksenne, vaikka vaikuttaa kyllä siltä, etteivät ne ainakaan olleet kaukana. I leave you to find this out for yourselves, although it does seem that they were not far away. Se on kaukana totuudesta, mikä näkyy taas selvästi vuotuisesta vastuuvapauskeskustelusta. Nothing could be further from the truth, as is once again borne out in the annual discharge debate.
 • loppuunVain Sapard-varat käytetään loppuun vähän aiottua myöhemmin. Only SAPARD was paid out rather late. Arvoisa puhemies, toivon teidän kuuntelevan minua loppuun asti. Mr President, I hope you will hear me out. Totuus on, että olette kuluttanut rahamme loppuun. The truth is that you have run out of our money.
 • loppuun astiArvoisa puhemies, toivon teidän kuuntelevan minua loppuun asti. Mr President, I hope you will hear me out. Ajatus on kuitenkin ajateltava perusteellisesti ja loppuun asti. But this thought must be thought out to the end. Olisin halunnut kuunnella jäsen Gahlerin puheenvuoron loppuun asti, koska se oli erittäin mielenkiintoinen. I should have liked to hear Mr Gahler out, as what he was saying was most fascinating.
 • myynnissä
 • näkyvissäUudistusten toteuttaminen on vaikeaa - maalin on oltava näkyvissä. It is difficult to carry out reforms - you have to be able to see the goal. Uskoakseni ei Euroopassa - Ranskassa ja Italiassa - näkyvissä oleva protektionismi ole tarkoituksenmukaista, vaan aikansa elänyttä. I think that this protectionism which is felt in Europe - in France and Italy - is completely out of place and obsolete. Tämän pitkäaikaisen konfliktin ratkaisua ei ole näkyvissä, ja maasta tulevat tiedot ovat kauhistuttavia. No progress is visible in the resolution of this long-running conflict and the information that is coming out is horrifying.
 • palanutYksin kotiseudullani Andalusiassa – kuten on jo todettu – on tänä vuonna tähän mennessä palanut yli 40 000 hehtaaria metsää kaikkiaan 753 tulipalossa. In my region alone – as has already been pointed out – in Andalusia, so far this year more than 40 000 hectares of forest have burnt down in a total of 753 fires.
 • pois päältä
 • pursottaapursottaa kermavaahtoa
 • täysinTuen siis täysin tuen asteittaista lakkauttamista (phasing out). So I wholeheartedly support the principle of phasing out. Abortti tehdään täysin laillisesti. Abortion is carried out quite legally. Onko tämä vapaakauppamaa menettänyt täysin uskonsa asiaan? Is this out-and-out free-trade nation losing faith?
 • ulkona ulkona
 • ulkona kaapista
 • ulkopuolellaKuluttajariitojen ratkaiseminen tuomioistuimen ulkopuolella Out-of-court settlement of consumer disputes Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat kuitenkin pysytelleet ulkopuolella. But the United Kingdom and Ireland have stayed out. Olen hyvin surullinen siitä, että kuulun jäsenvaltioon, joka pitää minut sen ulkopuolella. I am very sad that I belong to a Member State that is keeping me out.
 • ulospääsytieTuen myös Charles Tannockin ajatusta, että "mikä tahansa ulospääsytie on hyvä ulospääsytie". I also support Mr Tannock's idea that 'any way out is a good way out'. Emme hyväksy sitä, että suorasukainen säästäminen olisi ulospääsytie. We do not accept that single-minded austerity is the way out. Jos kuitenkin todella haluatte heidän lähtevän, teidän on annettava heille ulospääsytie. Yet if you really want them to go, you have to give them a way out.
 • väsyttää

Sanan out määritelmät

 • Away from the inside, centre or other point of reference
 • Away from home or one's usual place
 • Outside; not indoors
 • Away from; at a distance
 • Into a state of non-operation; into non-existence
 • To the end; completely
 • So as to be visible in the sky, and not covered by clouds, fog, etc
 • Of a player, so as to be disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket
 • From from the inside to the outside of.
 • A means of exit, escape, reprieve, etc
 • A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc
 • A card which can make a hand a winner
 • A trip out; an outing
 • One who, or that which, is out; especially, one who is out of office
 • A place or space outside of something; a nook or corner; an angle projecting outward; an open space
 • To eject; to expel
 • To reveal to be queer
 • To reveal (a secret
 • To come or go out; to get out or away; to become public or apparent
 • Not at home; not at one's office or place of employment
 • Not inside or within something
 • Freed from confinement or secrecy
 • Not fitted or inserted into something
 • Of the ball or other playing implement, falling or passing outside the bounds of the playing area
 • Released, available for purchase#Noun|purchase, download#Noun|download or other use
 • Dismissed from play under the rules of the game
 • Openly acknowledging that one is queer and/or genderqueer
 • In bloom
 • Visible in the sky; not obscured by clouds
 • Not shining or burning
 • Discarded; no longer a possibility
 • Temporarily not in operation, or not being attended as usual
 • Of the tide, at or near its lowest level
 • No longer popular or in fashion
 • Without; no longer in possession of; not having more
 • Containing errors or discrepancies; in error by a stated amount
 • Of a young lady: having entered society and available to be court#Verb|courted
 • A radio procedure word meaning that the station is finished with its transmission and does not expect a response
 • Get out; begone; away!

Esimerkit

 • The magician tapped the hat, and a rabbit jumped out.
 • Once they had landed, the commandos quickly spread out along the beach.
 • For six hours the tide flows out, then for six hours it flows in.
 • Lets eat out tonight
 • Last night we slept out under the stars.
 • Keep out!
 • Switch the lights out.
 • Put the fire out.
 • I painted out that nasty mark on the wall.
 • I havent finished. Hear me out.
 • The place was all decked out for the holidays.
 • The sun came out after the rain, and we saw a rainbow.
 • Wilson was bowled out for five runs.
 • They wrote the law to give those organizations an out.
 • A Brazilian company outed the new mobile phone design.
 • Im sorry, Mr Smith is out at the moment.
 • I worked away cleaning the U-bend until all the gunge was out.
 • Sentenced to five years, he could be out in three with good behavior
 • My secret is out
 • The TV wont work with the plug out!
 • I thought the ball hit the line, but the umpire said it was out.
 • Did you hear? Their newest CD is out!
 • He bowls, Johnson pokes at it ... and ... Johnson is out! Caught behind by Ponsonby!
 • Its no big deal to be out in the entertainment business
 • The garden looks beautiful now that the roses are out.
 • The sun is out, and its a lovely day.
 • I called round to the house but all the lights were out and no one was home.
 • Right, so that ideas out. Lets move on to the next one.
 • when school gets out for today, when college is out for the summer
 • You can walk to the island when the tides out.
 • Black is out this season. The new black is white.
 • Do you have any bread? Sorry, were out.
 • Nothing adds up in this report. All these figures are out.
 • The measurement was out by three millimetres.
 • Destruction. Two T-72s destroyed. Three foot mobiles down. Out.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2022 Ilmainen Sanakirja