HoroskooppiTietovisatVaihtoautotBlogitNauris.fiReseptitTV-ohjelmat

Sanan out käännös englanti-suomi

 • ulkona
  Ulkona on jäistä - se on vaara. It is icy out there - that is a hazard. Samaan aikaan ei voi olla sekä sisällä että ulkona. You cannot be in it and out of it at the same time. Niillä luodaan EU:n johtama linnoitus siirtolaisten pitämiseksi ulkona. They create an EU-controlled fortress to keep out immigrants.
 • ulos
  Vaarallista nestettä valui ulos. The dangerous liquid poured out. Te olette nyt kaikki ajaneet itsenne ulos. These have all now driven themselves out. Ranskan armeija ulos Norsunluurannikolta! Get the French army out of Côte d'Ivoire!
 • palo
  Nyt voimme luojan kiitos havaita, että palo alkaa vähitellen sammua itsestään. Thank God the fire is now gradually beginning to burn out by itself. Näyttää siltä, että palo on sammutettu, mutta rahoitusjärjestelmämme perustat horjuvat edelleen. The fire appears to have been put out, but the foundations of our financial system are still shaky. Djerbassa turisteja vastaan suunnattu isku osoittaa, miten lähelle meitä tämä palo on jo edennyt. The attack carried out on Djerba, which was aimed at tourists, shows us how close the flames have already got to our front doors.
 • poissa
  Salmonellan pitäminen poissa vaatii maalta paljon. Keeping salmonella out demands a lot of a country. Meidän olisi pidettävä politiikka poissa urheilusta; meidän pitäisi pitää Nicolas Sarkozy poissa Pekingistä. We should keep politics out of sport; we should keep Mr Sarkozy away from Beijing. Painopiste olisi asetettava siihen, miten ihmiset saadaan pidettyä poissa. The whole emphasis on keeping people out has to be addressed.
 • avoimesti homoseksuaalinen
 • ei paikalla
 • ihan
  Sen takia luvut eivät ole ihan täsmällisiä. That is why things do not always balance out. Tässä voisi käyttää ilmausta "ihan pilvessä", ja haluan äänestää ehdotusta vastaan. That would be "far out" of place! Moreover, it is something I shall be voting against. Aika ei ole ihan vielä lopussa, sillä häkkikanaloiden täydelliseen kieltoon on vielä vuosi aikaa. The time has not run out quite yet - there are still twelve months to go before the practice is to be completely banned.
 • ilmestynyt
  Valitettavasti tämä barbaarinen käytäntö on ilmestynyt EU:hun niistä maista jatkuvasti kasvavan maahanmuuttovirran vuoksi, joissa sitä harjoitetaan säännöllisesti. Unfortunately this barbaric practice has manifested itself within the EU due to the steady stream of immigration from countries where it is carried out regularly.
 • julkaistu
  Maassa on julkaistu Coming out Straight. In this country, Coming out Straight. Tätä kertomusta ei ole vielä julkaistu ja tuotu yleisön saataville. This report has yet to be published and put out into the public domain. Tiedätte ehkä, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on juuri julkaistu selvitys aiheesta. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK.
 • kaukana
  Euroopan unioni laahaa vuodesta toiseen kaukana USA:n perässä. Year in year out, the European Union continues to lag far behind the United States of America. Jätän sen teidän pääteltäväksenne, vaikka vaikuttaa kyllä siltä, etteivät ne ainakaan olleet kaukana. I leave you to find this out for yourselves, although it does seem that they were not far away. Se on kaukana totuudesta, mikä näkyy taas selvästi vuotuisesta vastuuvapauskeskustelusta. Nothing could be further from the truth, as is once again borne out in the annual discharge debate.
 • loppuun
  Vain Sapard-varat käytetään loppuun vähän aiottua myöhemmin. Only SAPARD was paid out rather late. Arvoisa puhemies, toivon teidän kuuntelevan minua loppuun asti. Mr President, I hope you will hear me out. Totuus on, että olette kuluttanut rahamme loppuun. The truth is that you have run out of our money.
 • loppuun asti
  Arvoisa puhemies, toivon teidän kuuntelevan minua loppuun asti. Mr President, I hope you will hear me out. Ajatus on kuitenkin ajateltava perusteellisesti ja loppuun asti. But this thought must be thought out to the end. Olisin halunnut kuunnella jäsen Gahlerin puheenvuoron loppuun asti, koska se oli erittäin mielenkiintoinen. I should have liked to hear Mr Gahler out, as what he was saying was most fascinating.
 • myynnissä
 • näkyvissä
  Uudistusten toteuttaminen on vaikeaa - maalin on oltava näkyvissä. It is difficult to carry out reforms - you have to be able to see the goal. Uskoakseni ei Euroopassa - Ranskassa ja Italiassa - näkyvissä oleva protektionismi ole tarkoituksenmukaista, vaan aikansa elänyttä. I think that this protectionism which is felt in Europe - in France and Italy - is completely out of place and obsolete. Tämän pitkäaikaisen konfliktin ratkaisua ei ole näkyvissä, ja maasta tulevat tiedot ovat kauhistuttavia. No progress is visible in the resolution of this long-running conflict and the information that is coming out is horrifying.
 • palanut
  Yksin kotiseudullani Andalusiassa – kuten on jo todettu – on tänä vuonna tähän mennessä palanut yli 40 000 hehtaaria metsää kaikkiaan 753 tulipalossa. In my region alone – as has already been pointed out – in Andalusia, so far this year more than 40 000 hectares of forest have burnt down in a total of 753 fires.
 • pois
  Onko se poikkeamista pois yhteisistä arvoista? Is it an opt-out from those shared values? Näin päästään pois köyhyydestä. Here is the way out of poverty. Tekstistä tämä on kuitenkin jätetty pois! However, here it has been cut out!
 • pois päältä
 • täysin
  Tuen siis täysin tuen asteittaista lakkauttamista (phasing out). So I wholeheartedly support the principle of phasing out. Abortti tehdään täysin laillisesti. Abortion is carried out quite legally. Onko tämä vapaakauppamaa menettänyt täysin uskonsa asiaan? Is this out-and-out free-trade nation losing faith?
 • ulkona ulkona
 • ulkona kaapista
 • ulkopuolella
  Kuluttajariitojen ratkaiseminen tuomioistuimen ulkopuolella Out-of-court settlement of consumer disputes Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat kuitenkin pysytelleet ulkopuolella. But the United Kingdom and Ireland have stayed out. Olen hyvin surullinen siitä, että kuulun jäsenvaltioon, joka pitää minut sen ulkopuolella. I am very sad that I belong to a Member State that is keeping me out.
 • ulospääsytie
  Tuen myös Charles Tannockin ajatusta, että "mikä tahansa ulospääsytie on hyvä ulospääsytie". I also support Mr Tannock's idea that 'any way out is a good way out'. Emme hyväksy sitä, että suorasukainen säästäminen olisi ulospääsytie. We do not accept that single-minded austerity is the way out. Jos kuitenkin todella haluatte heidän lähtevän, teidän on annettava heille ulospääsytie. Yet if you really want them to go, you have to give them a way out.
 • ablative case (-lta, -ltä) or elative case (-sta, -stä)
 • epämuodikas
 • epäsuosittu
 • erottelu
  Ymmärrän, että tämä erottelu halutaan tehdä, mutta alueen alusten on tietysti suoritettava kumpikin tehtävä. I understand that there is a desire to introduce this distinction, but ships in the area will naturally have to carry out both missions. Lisäksi muiden kuin irlantilaisten EU:n kansalaisten puolisoiden erottelu karkottamispäätösten antamista varten rikkoo EU:n lainsäädäntöä, jossa kielletään kansalaisuuteen perustuva syrjintä. Furthermore, singling out the spouses of non-Irish EU nationals for the issuing of deportation orders is contrary to EU legislation which bans discrimination based on nationality. Kesäisin pojat olivat erottelulla ja keksit heiluivat, kun virran kuljettamia puita ohjattiin oikeisiin karsinoihin.
 • esiin
  Kiitos, että toitte sen esiin. Thank you for pointing it out. Halusin vain tuoda tämän esiin. I just wished to point this out. Kiihkomielisyytenne on tullut esiin. Your fanaticism is out in the open.
 • esille
  Olen tuonut sen usein esille tapaamisissa. I often point it out at meetings. Otitte puheenvuorossanne esille nämä keskeiset tekijät. You have pointed out the key elements. Haluan ottaa niistä esille viisi. I would like to single out five of them.
 • lakossa
 • lopussa
  Olen pahoillani, mutta aikamme on lopussa. I am sorry, but we have run out of time. Aikani on lopussa, hyvät kollegat. My time has run out, ladies and gentlemen. Jos näin ei tehdä, hävitään lopussa. If you do not do this, you will lose out in the end.
 • pursottaa
  pursottaa kermavaahtoa
 • vapaalla
  Yön pimeydessä hirviömäisiä teurastuksiaan suorittavat raakalaiset ovat edelleen vapaalla jalalla. Barbarians who in the dead of night carry out monstrous slaughterings, continue to get off scot-free. Edistystä on tapahtunut, ja kuudesta tärkeimmästä etsitystä sotarikollisesta kaksi on luovutettu, mutta pahimmat sotarikolliset Mladić ja Karadžić ovat edelleen vapaalla jalalla. Progress has been made; two out of the six most wanted war criminals have been handed over, but the most serious war criminals, Mladić and Karadžić, are still at large.
 • [[avoimesti]] [[homoseksuaalinen]]
 • [[ei]] [[paikalla]]
 • [[loppuun]] [[asti]]
 • [[pois]] [[päältä]]
 • [[ulkona]] [[kaapista]]

Sanan out määritelmät

 • Away from the inside or the centre
 • Away from home or one's usual place
 • Outside; not indoors
 • Away from; at a distance
 • Into a state of non-operation; into non-existence
 • To the end; completely
 • So as to be visible in the sky, and not covered by clouds, fog, etc
 • Of a player, so as to be disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket
 • }} Away from the inside
 • A means of exit, escape, reprieve, etc
 • A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc
 • A card which can make a hand a winner
 • One who, or that which, is out; especially, one who is out of office
 • A word or words omitted by the compositor in setting up copy; an omission
 • To eject; to expel
 • To reveal to be gay, bisexual, or transgender
 • To reveal (a secret
 • To come or go out; to get out or away; to become public
 • To become apparent
 • Not at home; not at one's office or place of employment
 • Released, available for purchase#Noun|purchase, download#Noun|download or other use
 • Dismissed from play under the rules of the game
 • Openly acknowledging that one is queer and/or genderqueer
 • In bloom
 • Visible in the sky; not obscured by clouds
 • Not shining or burning
 • Discarded; no longer a possibility
 • No longer popular or in fashion
 • Without; no longer in possession of; not having more
 • Containing errors or discrepancies; in error by a stated amount
 • Of a young lady: having entered society and available to be court#Verb|courted
 • A radio procedure word meaning that the station is finished with its transmission and does not expect a response
 • Get out; begone; away!

Esimerkit

 • The magician pulled the rabbit out of the hat.
 • Lets eat out tonight
 • Last night we slept out under the stars.
 • Keep out!
 • Switch the lights out.
 • Put the fire out.
 • I hadnt finished. Hear me out.
 • The place was all decked out for the holidays.
 • The sun came out after the rain, and we saw a rainbow.
 • Wilson was bowled out for five runs.
 • He threw it out the door.
 • They wrote the law to give those organizations an out.
 • A Brazilian company outed the new mobile phone design.
 • Im sorry, Mr Smith is out at the moment.
 • Did you hear? Their newest CD is out!
 • He bowls, Johnson pokes at it ... and ... Johnson is out! Caught behind by Ponsonby!
 • Its no big deal to be out in the entertainment business
 • The garden looks beautiful now that the roses are out.
 • The sun is out, and its a lovely day.
 • I called round to the house but all the lights were out and no one was home.
 • Right, so that ideas out. Lets move on to the next one.
 • Black is out this season. The new black is white.
 • Do you have any bread? Sorry, were out.
 • Nothing adds up in this report. All these figures are out.
 • The measurement was out by three millimetres.
 • Destruction. Two T-72s destroyed. Three foot mobiles down. Out.
Monipuolisin TV-opas

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2019 Ilmainen Sanakirja