ReseptitVaihtoautotTV-ohjelmatTietovisatViihdeHoroskooppiBlogit

Sanan make käännös englanti-suomi

 • tehdä
  Emme saa tehdä tällaista virhettä. We must not make that mistake. Haluan tehdä tämän erittäin selväksi. I want to make this very clear. Saanen tehdä tähän muutaman huomautuksen. Allow me to make a few comments.
 • merkki
  Kolmen virheen tekeminen on merkki typeryydestä, mielenvikaisuudesta tai tahallisesta kiusanteosta. To make three or more is an indication of stupidity, insanity or deliberate mischief-making. Se on merkki demokratiamme kypsyydestä ja saa minut tuntemaan ylpeyttä maastani! That is a sign of the maturity of our democracy and it makes me proud of our country! Minusta liikuntakasvatuksen teemavuoden on oltava myös merkki seuratoiminnalle ja merkki sen arvon tunnustamisesta. The Year of Education through Sport must also, I believe, make an impression on clubs and acknowledge the work they do.
 • saada
  Totuus voi saada muutosta aikaan. Truth can make the difference. Tuolla tavalla ei edistystä saada aikaan. We will not make progress like that. Voisimme saada tässä asiassa paljon edistystä aikaan. We could make a lot of progress here.
 • ajatella
  Minusta emme voi ajatella noin. I do not think that we can make that case. Mitä sitten ajatella laivaston kapasiteettia koskevista tiedoista? And what should we make of the data on fleet capacity? Jos sitä alkaa ajatella, tekee virheen." If you do start to think about it, then you make a mistake.
 • ansaita
  Sen vuoksi ihmisten on hyvin vaikea ansaita elantoaan. This makes it very difficult for people to earn a living. Vain siten kuljettajat voivat yhä ansaita riittävästi ja saada varman toimeentulon. Only then can drivers still earn enough and make a secure living. Meidän mielestämme maanviljelijöiden pitäisi saada ansaita elantonsa työllään. We believe farmers should be able to make a living from their work.
 • julkistaa
  Voin vakuuttaa teille, että komissio julkistaa kaikki asiaan kuuluvat seikat. I can assure you that the Commission will make public all the relevant elements. Tämän kertomuksen tarkoituksena on julkistaa yhteisen kalastuspolitiikan ongelmat. This report is supposed to make public the problems of the Common Fisheries Policy. Meillä ei ole velvollisuutta julkistaa Irlannin hallituksen kanssa tehtyä yhteisymmärryspöytäkirjaa. We are not obliged to make our Memorandum to the Irish Government open to the public.
 • luoda
  Kyllä, voimme luoda sen yksipuolisessa kauppapolitiikassamme. Yes, we can make it in our unilateral commercial policy. Tällä tavoin ei voida lisätä EU:n kasvua tai luoda uusia työpaikkoja. That cannot be a way to make Europe grow or to create new jobs. Tämän sijasta meidän pitää antaa linkit tai luoda erillisiä aloituskohtia. Instead we have to provide the links or make different entry points.
 • malli
  Tämä on asia, jota olen yrittänyt korostaa, joten kyseessä ei todellakaan ole ”yhden koon” -malli. That is the point I have tried to make, so it is far from 'one size fits all'. Meidän on kuitenkin myös kehitettävä malli, jonka avulla voidaan saavuttaa edistystä muualla Euroopassa. However, we also need to find a model that will enable us to make progress in other parts of Europe. Emme voi jäädä jälkeen eurooppalaisen mallin laatimisessa ja kehittämisessä ja moittia samaan aikaan Yhdysvaltoja siitä, että sillä on tuo malli. It does not make sense for us to be slow in preparing and developing a European model and at the same time to reproach the United States because they, in fact, do have a model.
 • muotoilla
  Neuvosto voi siten muotoilla työllisyyspolitiikkaa koskevia suosituksia. In this way, the Council will be able to make recommendations on employment policy. Komission tavoitteena on muotoilla asetukset sisältöä muuttamatta niin, että ne olisivat ymmärrettävämpiä ja avoimempia. The Commission's aim is to make the regulations clearer and easier to understand, without altering their content. Jotta kolleganne saavat selvyyden asiasta, voitteko ystävällisesti muotoilla aivan täsmällisesti tekstin, josta haluatte äänestettävän? In order to make it clear to the other Members, could you please state very clearly the text you wish to put to the vote?
 • nyplätä
 • olla
  Tällä voisi olla valtava vaikutus. That would make a huge difference. EU:lla ei pitäisi olla oikeutta laatia lakeja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. The EU should not have the right to make laws for the UK. Laajemmalla talousliitolla voi olla vaikutusta. Greater economic union may make the difference.
 • pakottaa
  Se ei ole oikeudellisesti sitovaa: en voi pakottaa heitä tuhoamaan tehtaitaan. It is not legally binding: I cannot make them destroy their factories. Englannin kielessä on sellainen sanonta, että hevonen voidaan tuoda veden ääreen, mutta sitä ei voi pakottaa juomaan eli toista voi opastaa, muttei pakottaa. There is a saying in the English language: 'you can bring a horse to water but you cannot make it drink'. Toivon, että ainakin tämä kriisikausi pakottaa meidät oppimaan ja kehittymään. I hope that, at the very least, this time of crisis will make us learn and progress.
 • pedata
  Vahva ulkovuoro toisen aloittavalla petasi Vimpelille erinomaiset mahdollisuudet lyödä viimeinen naula vastustajan arkkuun.
 • rakentaa
  Kuinka saamme kansalaiset hyväksymään Euroopan, jota yritämme rakentaa? How do we make the Europe that we are trying to build acceptable to the citizens? Meillä on ehdotuspaketti, jonka varaan voidaan rakentaa johdonmukainen ja järkevä maahanmuuttopolitiikka. We have a package of proposals which make up a coherent and reasonable immigration policy. Tämä tragedia tarjosi Intialle ja Pakistanille mahdollisuuden rakentaa rauhaa katastrofin raunioille. This tragedy offered India and Pakistan a window of opportunity to make peace out of disaster.
 • solmia
  Jos julistetaan sota köyhyydelle, pitää solmia rauha luonnon kanssa. Whoever declares war on poverty must make peace with nature. Hyviä sopimuksia tehtäessä voidaan solmia ystävyyssuhteita, mikäli sopimuksia noudatetaan asianmukaisesti. If you make sound agreements, you make your friends, provided these agreements are observed correctly. Meidän on kuitenkin lopultakin ymmärrettävä, että emme voi solmia Miloseviin kanssa rauhaa, koska hän toistaa rikoksensa yhä uudelleen. But we must finally realise that we cannot make peace with Milosevic because he will only start to commit his crimes all over again.
 • sopia
  Arvoisa puhemies, ei ole yksinkertaista sopia tapaamista putkiasentajani kanssa. Mr President, it is not very easy to make an appointment with my plumber. Meidän ei siis tarvitse tehdä mitään muutoksia esityslistaan, mikäli voimme sopia asiasta keskenämme. So we have no changes to make to the agenda, assuming we can agree on that. Siinä täytyy sopia poliittisesta talouden ohjailusta ja tehdä demokraattisesta valvonnasta normi. It must establish political control of the economy and make democratic supervision the norm.
 • suurentaa
  Me haluamme suurentaa taloamme.Tämä on bakteerin kuva tuhatkertaiseksi suurennettuna.Suurentaa tehoa, nopeutta, pitoisuutta.
 • teettää
  Aion ilman muuta teettää lisätutkimuksia pystyäkseni antamaan jäsenille lisätietoja kohtuullisen ajan kuluessa. I will certainly make further inquiries so as to be in a position to give further information to Members in due course. On niin paljon käytännöllisempää teettää tuotteet maissa, joissa palkat ovat matalat ja työntekijöitä on paljon, kuin parantaa laitteita. It is so much more practical to produce in a country with low salaries and a large supply of labour than to make improvements in machinery. Teetin remontin veljenpoikani firmalla.
 • tienata
  Hei, me tienataan tällä!
 • tulkita
  Ei ole komission tehtävä tulkita asiaa. It is not for the Commission to make an interpretation. Arvoisa puhemies, en tiedä, miten tällaista kaksimielistä asennetta pitäisi tulkita. Mr President, I do not know what to make of these double standards. Haluan tuoda selvästi esiin, ettei puoltavaa ääntäni saa tulkita abortin hyväksymiseksi. I would like to make it clear that my vote should not be interpreted as approving abortion practices.
 • tunnistaa
  Tämän tarkistuksen ansiosta voidaan tarkistaa kuljetusmaksut ja -ehdot ja tunnistaa mahdollinen syrjintä. This amendment makes it possible to check transport rates and conditions, and identify any discrimination. On tärkeää osata tunnistaa, kuka päättää asioista tai kuka ei päätä niistä Euroopan tasolla. It is important that it should be possible to identify who does or does not make decisions at European level. Tehtävämme on pikemminkin tunnistaa esteet ja poistaa ne tieltä, jotta voimme tehdä yhteisöstä toimintakykyisen. Our job is rather to recognize obstacles and clear them out of the way, to make the Community capable of action.
 • tuottaa
  Suuria voittoja voidaan tuottaa helposti. It is easy to make a large profit. Tämä tuottaa selviä säästöjä ja meidän on tehtävä ne säästöt. Savings will be made and we have to make them. Meidän on pohdittava, miten voimme tuottaa elintarvikkeita ja tarjota ne saataville. We must consider how we can produce food and make it available.
 • valmistaa
  Vain tällä tavoin voimme valmistaa Euroopan unionia tulevaisuuteen. Only then can we make the European Union fit for the future. Toiseksi tarvitsemme uudistuksen, joka valmistaa unionia tulevaisuutta varten. Secondly, we need reforms which make the Union truly viable for the future. Nyt mietitään ajatusta valmistaa roséviiniä värjäämällä valkoviini punaviinillä. Now we are considering the idea of colouring white wine with red wine to make rosé wine.

Sanan make määritelmät

Esimerkit

 • We made a bird feeder for our yard
 • Ill make a man out of him yet
 • He makes deodorants
 • I made a poem for her wedding
 • He made a will
 • make war
 • They were just a bunch of neer-do-wells who went around making trouble for honest men
 • God made earth and heaven
 • To make like a deer caught in the headlights
 • They made nice together, as if their fight never happened
 • He made as if to punch him, but they both laughed and shook hands
 • They make a cute couple
 • This makes the third infraction
 • One swallow does not a summer make
 • Two and four make six
 • I don’t know what to make of it
 • This company is what made you
 • She married into wealth and so has it made
 • The citizens made their objections clear
 • This might make you a bit woozy
 • Did I make myself heard?
 • Scotch will make you a man
 • Youre making her cry
 • I was made to feel like a criminal
 • The teacher made the student study
 • Don’t let them make you suffer
 • His past mistakes don’t make him a bad person
 • We should make Cincinnati by 7 tonight
 • They made westward over the snowy mountains
 • Make for the hills! Its a wildfire!
 • They made away from the fire toward the river
 • The ship could make 20 knots an hour in calm seas
 • This baby can make 220 miles an hour
 • They hope to make a bigger profit
 • He didnt make the choir after his voice changed
 • She made ten points in that game
 • Shell make a fine president
 • make plans
 • made a questionable decision
 • make a leap
 • make a pass
 • make a u-turn
 • In the end, my class didnt make, which left me with a bit of free time
 • What make of car do you drive?
 • The camera was of German make.

Haussa juuri nyt

TV-ohjelmat

Telsu.fi TV-ohjelmat

» Katso kaikki päivän ohjelmat

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Tietosuojaseloste   Käyttöehdot   Evästeet   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschPå SvenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2021 Ilmainen Sanakirja