TV-ohjelmatViihdeReseptitHoroskooppiBlogitVaihtoautotTietovisat

Sanan osoittaa käännös suomi-englanti

 • address
  uk
  us
  I want to address a word to people in London. Haluaisin osoittaa muutaman sanan Lontooseen. I would like to address one comment to Mr Titford. Haluan osoittaa yhden huomautuksen jäsen Titfordille. I should like to address one comment to the Taoiseach. Haluan osoittaa yhden huomautuksen .
 • point
  us
  That is to miss the point entirely. Tuo osoittaa, että hän ei ole ymmärtänyt koko asian ydintä. No, we cannot point to any progress. Meillä ei ole osoittaa mitään edistysaskelia. I shall use two points to try to illustrate this. Yritän osoittaa tämän kahdelta kannalta.
 • show
  us
  We can show what has been done. Voimme osoittaa, mitä asioita on tehty. Mr Casaca's report shows us how. Kollega Casacan mietintö osoittaa suunnan. This shows a lack of perspicacity. Tämä osoittaa, että tarkkanäköisyydestä on puutetta.
 • approveThe fact that it was approved unanimously in committee is a testament to his convincing work. Hänen vakuuttavaa työtään osoittaa se, että mietintö hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti. Finally, I should like to put a question to the rapporteur: what is there in our compromise proposal that he is unable to approve? Haluan lopuksi osoittaa esittelijälle kysymyksen: mikä kompromissiehdotuksessamme on sellaista, mitä esittelijä ei voi hyväksyä? This remark is all the more true, of course, when the basic constitutional charter has not even been approved by one of the member nations. Tämän huomautuksenhan osoittaa todeksi myös se, että yksi jäsenkansoista ei ole edes hyväksynyt perustuslakia.
 • attest
  us
  As far as safety is concerned, I should like to emphasise again the priority of road safety in our action, as the first European Road Safety Day attests. Turvallisuuden osalta haluan korostaa jälleen maanteiden turvallisuuden ensisijaisuutta toiminnassamme, kuten Euroopan ensimmäinen tieliikenneturvallisuuspäiväkin osoittaa. When will the appraiser attest the date of the painting?You must attest your will in order for it to be valid.
 • bespeakto bespeak a calm hearing; I bespeak your patience in advanceThis act bespeaks his kindness
 • demonstrate
  us
  Thank you for allowing us to demonstrate this once again today. Kiitos siitä, että annoitte meidän jälleen kerran osoittaa sen tänään. It also demonstrates the need for European solidarity. Se osoittaa myös sen, että tarvitaan Euroopan laajuista yhteisvastuuta. It demonstrates what tenacity can achieve. Tämä osoittaa, mitä sitkeydellä voidaan saavuttaa.
 • denote
  us
  Such a method denotes a marked feeling for the European institutions. Menettelynne osoittaa suurta kunnioitusta eurooppalaisia toimielimiä kohtaan. The yellow blazes denote the trail.
 • designateWe have zones which may be designated as mixing zones in transboundary water bodies - an excellent piece of legislation. Meillä on alueita, jotka voidaan määrätä valtioiden rajatylittävien vesialueiden sekoittumisvyöhykkeiksi - mikä osoittaa lainsäädännön erinomaisuuden. Financial means designated for that purpose should be diverted to an effective, united fight with the effects of the crisis. Sitä varten tarkoitetut varat pitäisi osoittaa kriisin vaikutusten tehokkaaseen, yhtenäiseen torjuntaan. It is one of the tasks of the Member States, in line with customs and traditions in the Member State in question, to designate a day of rest. Kuuluu jäsenvaltioiden tehtäviin osoittaa yksi lepopäivä kunkin jäsenvaltion tapojen ja perinteiden mukaisesti.
 • display
  us
  The exemption of small shopkeepers also displays common sense. Pikkukauppojen pitäjien erivapaus osoittaa myös tervettä järkeä. We hope that the Commission will also display such determination. Toivomme, että komissio osoittaa samanlaista lujuutta. Only occasionally does the rapporteur display any sense of reality. Esittelijä osoittaa todellisuudentajua vain satunnaisesti.
 • establish
  us
  That is a cavalier attitude towards long-fought and established civil liberties. Se osoittaa ylenkatsetta kovalla työllä saavutettuja ja vakiintuneita kansalaisvapauksia kohtaan. But new forensic evidence presented six years ago may well establish his innocence. Kuusi vuotta sitten esitetty uusi oikeudellinen näyttö voi kuitenkin osoittaa hänet syyttömäksi. The report shows that the Union still has much to do to establish a common policy on energy. Mietintö osoittaa, että unionilla on vielä paljon tehtävää yhteisen energiapolitiikan luomisessa.
 • evidence
  us
  All this is evidence that Turkmenistan is moving ahead. Kaikki tämä osoittaa, että Turkmenistanissa tapahtuu myönteistä kehitystä. I believe that is evidence that people want to work legally. Mielestäni tämä osoittaa, että kansalaiset haluavat tehdä laillista työtä. It is evidence that there is effective control by the national parliaments. Se osoittaa, että jäsenvaltioissa ollaan järjestämässä tehokasta valvontaa.
 • evince
 • exhibit
  us
  I believe it exhibits important weaknesses. Luulen, että se osoittaa joitakin selviä heikkouksia. That indicates that next year' s draft budget will not exhibit any special areas of focus. Se osoittaa, että ensi vuoden budjettiesitykseen ei sisälly erityisiä painopistealueita. As far as we are concerned, the economic situation in the Union exhibits significant deficiencies in crucial aspects which need to be stressed. Omasta puolestamme meidän pitää tuoda julki, että unionin taloudellinen tilanne osoittaa, että sen ratkaisevissa osatekijöissä on eräitä merkittäviä puutteita.
 • find
  us
  They can find no direct link to climate change as yet. Suoraa yhteyttä ilmastonmuutokseen ei vielä voida osoittaa. I find this extremely dissatisfactory and I feel the President is being inflexible here. Mielestäni tämä on erittäin väärin ja osoittaa joustamattomuutta puhemiehen taholta. This finding could very soon be proven in the following four lines of action: Tämä asia on helppo osoittaa todeksi seuraavilla neljällä toimintalinjalla:
 • finger
  us
  It is hypocritical to point the finger only at Cuba. On tekopyhää osoittaa sormella ainoastaan Kuubaa. We should not point the finger only at the United States. Meidän ei kuitenkaan pidä osoittaa syyttävällä sormella ainoastaan Yhdysvaltoja. I do not want to point my finger or make a priori judgments. Minä en halua osoittaa ketään sormella enkä tehdä arvioita suoralta kädeltä.
 • indicate
  us
  This indicates incredibly poor management. Tämä osoittaa äärimmäisen huonoa hallintoa. This indicates that we have a broad consensus. Tämä osoittaa laajaa yhteisymmärrystä. This alone indicates what a rigid project this is. Tämä yksin osoittaa, miten joustamattomasta hankkeesta on kyse.
 • note
  us
  However, at the same time, it is important to note that this situation has shown us that we have not made as much progress in Europe as we should have done. Samalla on kuitenkin tärkeää todeta, että tilanne osoittaa, ettemme ole Euroopassa edistyneet niin paljon kuin meidän olisi pitänyt. So I will not evaluate the many positive aspects noted in the Commission's report, in relation also to previous reports, but lay the finger on a few sore points. Siksi en halua nyt jälleen kerran arvioida myönteisesti niitä monia myönteisiä aloja, joita komission kertomuksessa on edelliseenkin verrattuna, vaan osoittaa sormellani joitain heikkouksia.I have taken note of the words of the Council representative to the effect that France will allocate part of the African countries' debt to the fight against Aids. Olen tietoinen siitä, mistä neuvoston edustaja puhui, eli että Ranska osoittaa osan Afrikan maiden velasta aidsin vastaiseen taisteluun.
 • point outI would also to point out an inconsistency. Haluaisin myös osoittaa erään ristiriidan. It could point out the hypocrisy of France continuing the ban. Se voisi osoittaa, miten tekopyhä Ranska on jatkaessaan tuontikieltoa. I might point out that only 6% of the production costs of new cars are staff costs. Voidaan osoittaa, että vain 6 prosenttia uusien autojen tuotantokustannuksista on henkilöstökustannuksia.
 • remark
  us
  I should like to address one further remark to Mr Tannock. Haluaisin osoittaa vielä yhden huomion kollega Tannockille. Once again, I would like to direct my remarks today at you, Mr Barroso. Jälleen kerran haluan tänäänkin osoittaa sanani teille, puheenjohtaja Barroso. I would just remind you that all remarks should be addressed through the Chair. Haluaisin muistuttaa, että kaikki kommentit pitäisi osoittaa puhemiehelle.
 • speak toThe fact that four members of the Liberal Group have asked to speak today demonstrates the importance we attach to the Ombudsman institution. Se että neljä liberaaliryhmän jäsentä haluaa käyttää puheenvuoron tänään, osoittaa kuinka merkittävänä me pidämme oikeusasiamiesinstituutiota. His music really speaks to me.
 • substantiateThis view is substantiated by practical experience in past years. Sen osoittaa menneiden vuosien käytäntö. We need to be able to see, and, where present, substantiate the connections that exist. Olemassa olevat syy-yhteydet on voitava havaita ja osoittaa tuolloin todeksi. As I have argued, and as this report also substantiates, this crisis has shown that we need more Europe. Kuten olen todennut ja kuten tässä mietinnössä myös todetaan, tämä kriisi osoittaa, että Euroopan laajuista yhteistyötä on lisättävä.
 • witness
  us
  We have demonstrated our skills over recent years in foreign policy, witness the Balkans. Balkanien tapaus osoittaa, että viime vuosien ulkopolitiikkamme on ollut onnistunutta. We must acknowledge that this was anything but an easy task, as witnessed by today's debate. On myönnettävä, että tämä työ ei ole ollut lainkaan helppo, kuten tämänpäiväinen keskustelu osoittaa. Only action of this kind would bear witness to an intention to truly serve the interests of the country. Vain tällaisilla otteilla voitaisiin osoittaa, että kansallisia etuja tosiaan vaalitaan.

Sanan osoittaa määritelmät

Esimerkit

 • Tuuliviiri osoittaa tuulen suunnan.
 • Kellon viisari osoittaa kahtatoista.
 • Hänen touhunsa osoittavat täydellistä välinpitämättömyyttä asioihin.
 • Tutkimus osoittaa asian.
 • Hänen osallistumistaan valmisteluihin on vaikea osoittaa.
 • Tiedustelut tulee osoittaa asianomaiselle ministeriölle.

Haussa juuri nyt

Ilmainen Sanakirja

Käännökset suomesta englantiin, ruotsista suomeen ja yli 20 muuhun kieleen

Ilmainen Sanakirja on ilmainen internetsanakirja. Käännökset yli 20 kielellä. Käytä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla!

Käyttöehdot   Tietosuoja   Evästeasetukset   Ota yhteyttä

In EnglishAuf DeutschEn españolPå svenskaEestikeelne

Mindmax Cloudcity
Sisältö perustuu Wiktionaryn artikkeleihin.
Aineisto on käytettävissä Creative Commons Attribution-ShareAlike lisenssillä.
© 2004-2024 Ilmainen Sanakirja